Výuka kriminalistiky na českých vysokých školách a její perspektiva

30,00  včetně 21% DPH

Popis

Výuka kriminalistiky na českých vysokých školách a její perspektiva

Kriminalistika 4/2023

Kriminalistika je jednou z tzv. pomocných věd trestního práva a je s ním úzce propojena. Poznatky z kriminalistiky jsou velmi důležité pro řádné provádění trestního řízení, obzvláště pak části týkající se dokazování. Z toho je zřejmá její spojitost s trestním právem. S kriminalistikou přicházejí velmi často do styku jak orgány činné v trestním řízení, tak i další osoby mající právnické vzdělání. Problémem je, že k prvotnímu seznámení dochází nezřídka právě až v rámci praxe, neboť v současné době je trend nastaven tak, že kriminalistika často není na českých vysokých školách vyučována jako povinný předmět, ale zpravidla se jedná pouze o tzv. předmět povinně volitelný. Výjimkou jsou pouze případy, kdy se jedná o studijní programy přímo zaměřené na kriminalistiku. Otázkou zůstává, zda je takovýto přístup správný, či zda by bylo namístě zařadit kriminalistiku mezi ty předměty, se kterými by se měl povinně seznámit každý (budoucí) právník. V předkládaném článku se zaměříme rovněž na význam kriminalistiky pro trestní řízení a na přínos znalostí z této oblasti v rámci různých nejen právnických profesí. Zároveň neopomeneme ani historii výuky kriminalistiky na českých vysokých školách. V závěru předkládáme úvahy nad tím, jakým způsobem současný stav změnit a jaké jsou skutečné perspektivy výuky kriminalistiky na českých vysokých školách.

 

 

Další informace

Rozměry 290 × 202 mm