Rizikové a protektivní faktory odsouzených v tzv. otevřené věznici v Jiřicích

30,00  včetně 21% DPH

Popis

Rizikové a protektivní faktory odsouzených v tzv. otevřené věznici v Jiřicích

Kriminalistika 4/2023

Tento článek volně navazuje na příspěvek zveřejněný v Kriminalistice popisující výzkum, který provedl IKSP v letech 2018–2021 v otevřené věznici v Jiřicích. V článku se prostřednictvím provedených narativních polostrukturovaných rozhovorů s odsouzenými dozvíme, jaký je jejich náhled na rizikové faktory, a současně jaké jsou jejich protektivní faktory v kontextu aktuálního výkonu trestu v tzv. otevřené věznici. Za jeden z nejrizikovějších faktorů respondenti označili užívání omamných látek, a to jak jejich uživatelé, tak „experimentátoři“. Jako další rizikové faktory můžeme jmenovat vysoké životní standardy odsouzených, na které nedosáhnou z legálních finančních zdrojů, a závadové osoby, s nimiž se v životě mimo brány věznice stýkají. Naopak za protektivní faktory lze na základě provedených rozhovorů označit například zařazení do práce ve věznici i zajištění práce po výstupu z výkonu trestu, řešení dluhů již ve výkonu trestu nebo udržování či navazování zpřetrhaných vztahů mimo věznici a dále opuštění zažitých vzorců chování užívaných v běžném typu vězení.

 

 

Další informace

Rozměry 290 × 202 mm