Dopad migrace občanů Ukrajiny na jejich trestnou činnost v ČR

30,00  včetně 21% DPH

Popis

Dopad migrace občanů Ukrajiny na jejich trestnou činnost v ČR – porovnání let 2021 a 2022 Analýza policejních statistik

Kriminalistika 4/2023

Z policejní statistiky vyplynulo, že se v roce 2022 oproti předchozím létům zvýšila trestná činnost cizinců v ČR. Analýzou dat porovnávající rok 2021 s rokem 2022, kdy došlo k masivní imigraci občanů Ukrajiny do ČR, bylo odvozeno, že toto zvýšení trestné činnosti s ní může do značné míry souviset. Ukázalo se, že zejména ukrajinští muži se podíleli na tomto zvýšení, ukrajinské ženy podílově již mnohem méně, a děti do 18 let vůbec. Nicméně, trestná činnost občanů Ukrajiny byla v roce 2022 proporcionálně mnohem menší, než jak by toodpovídalo četnosti migrace.

 

 

Další informace

Rozměry 290 × 202 mm