Kvantitavní a kvalitativní stanovení přítomnosti psychoaktivních alkaloidů v rostlině Mitragyna speciosa Korth.

30,00  včetně 21% DPH

Popis

Kvantitavní a kvalitativní stanovení přítomnosti psychoaktivních alkaloidů v rostlině Mitragyna speciosa Korth. a současné trendy v jejím užívání

Kriminalistika 4/2023

Kratom se těší velké oblibě nejen uživatelů z dospělé populace, ale velkou část uživatelů tvoří mladiství a děti. V České republice je prodáván jako sběratelský předmět a není doposud nikterak kontrolován a regulován. V tomto článku jsou interpretovány výsledky z kvalitativní a kvantitativní chemické analýzy zaměřené na rostlinné alkaloidy provedené u pěti náhodně zakoupených vzorků kratomových produktů na českém trhu. Ve všech vzorcích byly identifikovány psychoaktivní alkaloidy mitragynin a 7-OH-M. Výsledky analýzy těchto vzorků se mezi sebou významně nelišily a rovněž se nelišily v porovnání s výsledky v jiných zahraničních odborných publikacích. Na základě výsledků této analýzy, v souvislosti s obsahovým zastoupením mitragyninu v kratomovém produktu, byl sestaven farmakokinetický model a simulován vývoj  koncentrace mitragyninu v lidském organismu v čase v závislosti na jeho dávce.

 

 

Další informace

Rozměry 290 × 202 mm