Zásada „nemo tenetur se ipsum accusare“ a moderní technologie

30,00  včetně 21% DPH

Popis

Zásada „nemo tenetur se ipsum accusare“ a moderní technologie

Kriminalistika 2/2024

Článek je věnován zásadě nemo tenetur se ipsum accusare (nemo tenetur se ipsum prodere, zákaz donucování k sebeobviňování) jakožto podstatné zásadě trestního práva procesního tvořící nedílnou součást práva na spravedlivý proces. První část článku je věnována popisu právní úpravy této zásady v právním řádu České republiky, na což navazuje rozbor dvou vybraných otázek řešených Ústavním soudem. První z nich je otázka, zda i blízký přítel může být osobou blízkou ve smyslu § 100 trestního řádu, druhou zase problematika provedení odběru vzorku vlasů a tzv. bukálního stěru proti vůli obviněného. Následuje stěžejní část článku otevírající otázky související s moderními technologiemi, a to konkrétně ve vztahu k možnosti odemknutí elektronických zařízení hlasovým pokynem obviněného, otiskem prstu anebo rozpoznáním obličeje uživatele. Na tuto část pak navazuje komparace s právní úpravou Anglie a Walesu, dle níž je dokonce možné nutit podezřelého k vydání hesla k elektronickému zařízení pod hrozbou trestního stíhání.

 

Další informace

Rozměry 290 × 202 mm