Virtuálne meny a trestná činnosť s nimi súvisiaca – II.

30,00  včetně 21% DPH

Popis

Virtuálne meny a trestná činnosť s nimi súvisiaca – II.

Kriminalistika 2/2024

V predkladanom príspevku sa jeho autori zameriavajú na virtuálne meny, ktorých význam na finančnom trhu tak z hľadiska celosvetového, ako aj národného, neustále stúpa. Sústreďujú sa na trestnú činnosť, ktorá je s týmto fenoménom spojená. Analyzujú konkrétne trestné veci, ktoré boli evidované vo svete a na nich aplikujú do úvahy prichádzajúce skutkové podstaty trestných činov podľa slovenského Trestného zákona. Približujú tak širokú škálu týchto skutkových podstát najmä majetkového a hospodárskeho charakteru, počnúc krádežou a podvodom, ale aj mnohé ďalšie trestné činy najmä vydierania, tzv. počítačové trestné činy a končiac trestnými činmi založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny. Zároveň konštatujú, že trestná činnosť súvisiaca s virtuálnymi menami je zatiaľ v Slovenskej republike minimálna, s rozvojom trhu s virtuálnymi menami však možno očakávať jej nárast.

 

Další informace

Rozměry 290 × 202 mm