Problematika současného stavu znalců v České republice

30,00  včetně 21% DPH

Popis

Problematika současného stavu znalců v České republice

Kriminalistika 2/2024

Aktuální seznam znalců dokládá, že existuje mnoho oborů a odvětví, ve kterých není zapsán žádný znalecký subjekt. Zároveň seznam kombinuje znalecké činnosti podle staré i nové právní úpravy. Problémem je nepřehlednost veřejně přístupných dat kvůli obrovskému množství specializací, které nejsou žádným způsobem jasně stanovené a není k dispozici ani jejich kompletní přehled. Musíme tak vycházet pouze z možností vyhledávání v seznamu znalců, kde se mnohé specializace překrývají. Nedostatek znalců můžeme určit pouze na základě dat ohledně počtu subjektů v jednotlivých oborech a odvětvích. S pomocí jejich podrobné analýzy jsem došla k závěru, že situace současného stavu znalectví může být v mnoha případech problematická. Z uvedené statistiky navíc můžeme zjistit, že se úbytek neobjevuje pouze v posledních letech, ale je dlouhodobým fenoménem.

 

Další informace

Rozměry 290 × 202 mm