Představení metody elektrochemické depozice polymerních filmů pro vizualizaci daktyloskopických stop

30,00  včetně 21% DPH

Popis

Představení metody elektrochemické depozice polymerních filmů pro vizualizaci daktyloskopických stop

Kriminalistika 2/2024

V této studii je představena vizualizace latentních otisků prstů na kovových površích elektrochemickou depozicí polymerních filmů. Principy a parametry depozice (cyklická voltametrie a chronoamperometrie) jsou zde podrobně popsány. Tvorba polymerních filmů přímo na povrchu kovových materiálů umožňuje jasnou a trvalou vizualizaci otisků prstů. Výzkum poukazuje na uplatnění této metody v praxi a její potenciální přínos pro forenzní vědy, kde je zásadní kvalitní vizualizace daktyloskopických stop.

 

Další informace

Rozměry 290 × 202 mm