Čas úzkosti (Mark Galeotti)

65,00  včetně 21% DPH

Popis

Čas úzkosti. Bezpečnost a politika v Sovětském svazu a postsovětském Rusku

mark galeotti

Politika a diplomacie Ruska byly od pradávných časů určovány tím, že jeho vládci věnovali nesmírnou pozornost bezpečnostním otázkám a projevovali v tomto směru až nenormální citlivost. Zeměpisné poměry této ohromné země s nevýhodnou polohou, jež ji činila přístupnou nepřátelům, a četné zkušenosti s cizími vetřelci – od Mongolů ve 13. století přes Francouze v 19. století až po Němce v našem století – způsobily, že tu převládl pocit vojenské zranitelnosti, jež se po hrůzách druhé světové války vyvinul téměř v paranoiu. Atmosféru nedůvěry a podezíravosti ještě posilovaly domácí problémy Ruska – mnohonárodní pevninská říše, jež neustále praskala ve švech.

V této významné práci o pobrežňovské éře politolog Mark Galeotti ukazuje, jak posedlost státní bezpečnosti tvořila osu ruského myšlení po celou gorbačovskou éru a při zhroucení Sovětského svazu a jak nadále dominuje chaotickému politickému dění postovětského Ruska.

Když Galeotti nahlíží na pozdně sovětskou a postovětskou epochu prizmatem bezpečnostní a zahraniční politiky, činí tak záměrně ze široké perspektivy: zabírá celé zdejší dění – vztahy Moskvy k východoevropským satelitům, vojenskou doktrínu i důsledky demokratizace země. Končí nástinem pravděpodobných příštích zájmů Ruska vývoje v budoucnosti.

Kniha čerpá z řady disciplín – z bádání o současných dějinách a politice, bezpečnostních otázkách a mezinárodních vztazích a dále ze sovětologie a ruských dějin. Není to však pouhá kompilace – obohacuje ji Galeottiho vlastní výzkum, zejména pokud jde o úlohu KGB a ruské policie.
Čas úzkosti popisuje pozdní sovětskou a postsovětskou epochu. takže čtenářům pomáhá orientovat se i v budoucím dění v Rusku. Ať už se v této zemi stane cokoli, otázky probírané v této knize budou s příštími událostmi úzce spjaty.

Z anglického originálu The Age of Anxiety vydaného nakladatelstvím Longman Group Limited. Přeložil Pavel Vereš.

Nakladatel:   Themis
Vazba:             Brožovaná
Vydání:           1. Praha 1998

Další retro knihy si můžete vybrat zde

Další informace

Hmotnost 325 g
Rozměry 143 × 200 mm