Dýka a jed. Politické vraždy v Evropě 1400-1800 (Georges Minois)

260,00  včetně 21% DPH

Popis

Dýka a jed. Politické vraždy v Evropě (1400-1800)

georges minois

Už staré latinské rčení konstatovalo, že „nejvíce zločinů bylo napácháno ve jméno svobody“. V Minoisově knize defilují příběhy králů a knížat, kteří se stali obětmi spiknutí či izolovaných vražd. Dýkou v nich bývá „trestán“ vladař, jenž nesplní své poslání, a všichni mocní se neustále obávají jedu, neviditelné zbraně mocnější než meč.

Fanatismus náboženských válek vedl k legitimizaci těchto politických vražd a dokonce k jejich teologickému požehnání a právnímu zdůvodňování. Strašlivá muka, hrozící královrahům, je nebyla s to odvrátit od činů, chápaných mnohdy jako naplnění boží vůle.

Autor mapuje období let 1400-1800.plné tragických osudů známých i méně známých potentátů i velmožů (Borgiové, Jindřich IV, Karel I., Valdštejn a mnozí další), a uzavírá je atentáty na Napoleona, v nichž už spatřuje předobraz moderního politického terorismu. Vylíčení velkých „tyranovražd“, k nimž došlo v Evropě od konce středověku do Francouzské revoluce, je zároveň hlubším zamyšlením nad původcem, motivací, dopadem i využití násilí v politických dějinách.

Z německého originálu Taschendiebe vydaného nakladatelstvím Fischer Taschenbuch Verlag přeložila Marie Goldmannová.

Nakladatel:   Themis
Vazba:             Vázaná
Vydání:           1. Praha 2000

Další retro knihy si můžete vybrat zde

Další informace

Hmotnost 650 g
Rozměry 155 × 207 mm