Obžalována je vláda (Dušan Tomášek a Robert Kvaček)

130,00  včetně 21% DPH

Popis

Obžalována je vláda

Dušan Tomášek a ROBErt kvaček

Byl to do té doby největší politický proces v Československu, a tak měl soud s protektorátní vládou ve své době o pozornost postaráno. Přitom se do něho promítal i politický čas, v němž k němu došlo, dobové sváry, boje a metody různých politických sil. Napětí způsobovala už příprava soudu, několikrát uhodilo během procesu, politická bouře se rozpoutala po rozsudku.

Proces ostře a rozporně postavil problém kolaborace a vůbec poměrů v protektorátě, také však i vztah zahraničního odboje a domova. Ukázal mimo jiné, jak problematické bylo obsazování vládních míst v Československu bez ohledu na domácí odboj. Životní osudy souzených, jejich názory, záměry, postoje řekly také hodně.

Historická literatura však významu procesu neodpovídá, téměř v ní pro ni neexistuje. Nezajímají ji ostatně příliš ani protektorátní léta 1942-1945, v nichž žalovaná vláda působila. Soustřeďuje se mnohem více na první protektorátní období, které se jeví složitější a pestřejší. Chybí v ní tedy proto celistvá a vyrovnaná historie protektorátních let.

Tato práce se vydává do protektorátního údobí 1942-1945 právě jen z hlediska budoucího procesu s protektorátní vládou. Není tedy jejich detailnější analýzou, ta bude obsahem jiných textů. Jistý obraz doby však podává, i s jejími zásadními otázkami a s podklady na odpovědi na ně.

Téma přímo nabízelo volit formu blízkou historické reportáži. Autoři ji psali s cílem, aby sloužila jako pobídka k dalšímu poznávání a jako výzva k obecnějším diskusím.

Robert Kvaček je profesorem českých dějin na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde přednáší hlavně historii 19. a 20. století. Tomuto období věnuje většinu svého bádání, zaměřeného především na politické, diplomatické a kulturní dějiny. Je autorem četných vědeckých studií, z nichž některé vyšly v zahraničí, patnácti knižních monografií a vysokoškolských učebnic z českých a světových dějin pro studium dějepisu a dalších příruček. Rozsáhle se také věnuje literatuře faktu a vědecké popularizaci, která v časopisecké a novinové publicistice zahrnuje starší i novější dějiny.

Dušan Tomášek je novinářem a publicistou, postupně pracoval v různých sdělovací prostředcích a spolupracoval s desítkami dalších redakcí novin, časopisů a rozhlasu. Zabýval se rovněž teorií žurnalistiky, po roce 1989 na Fakultě žurnalistiky Univerzity Karlovy. Kromě činností reportéra a fejetonisty se zabývá historií 20. století, zejména okupací českých zemí za druhé světové války – tuto tematiku zpracoval v řadě kratších i delších novinových článků a statí. Věnuje se také literatuře faktu, dosud vydal jako autor či spoluautor devět knižních publikací.

 

Nakladatel:   Themis
Vazba:             Vázaná
Vydání:           1. Praha 1999

Další retro knihy si můžete vybrat zde

Další informace

Hmotnost 480 g
Rozměry 154 × 207 mm