FRANCO (Andrée Bachoudová)

250,00  včetně 21% DPH

Popis

FRANCO

abdrér bachoudová

Andrée Bachoudová: FRANCO aneb úspěch obyčejného člověka.

Po více než dvaceti letech, které uplynuly od jeho smrti, vyvolává Fracisco Franco rozporuplné soudy ve Španělsku i jinde, stejně jako za svého života. Jeho stoupenci se už dnes netěší velké vážnosti. Je ale dost těch, co mu přiznávají zásluhu, že z politicky a hospodářsky zaostalé země udělal zemi ekonomicky prosperující a zralou pro demokracii. Pro jiné byl jeho režim fašistický a „krvavý“ diktátor Franco v nich dosud vyvolává nenávist.

Stejně jako Hitler v Německu a Mussolini v Itálii dostává se i Franco ve Španělsku k moci fašistickým převratem. Jeho nástup, a zejména první období vlády, je provázen mnohými rozsudky smrti a nepopiratelným policejním násilím, krutějším než například v Mussoliniho Itálii. Přesto na rozdíl od výše jmenovaných zůstává Franco v čele státu i po porážce fašizmu v Evropě. Většina obyvatel v samotném Španělsku, zklamaného monarchií i republikou a vyčerpaného občanskou válkou, totiž Franca chtěla. Caudillo byl pro ně alespoň nějakou „jistotou“.

A tak Franco vládl dál, celých třicet let, které následovaly po druhé světové válce, nenáviděn španělskými intelektuály, monarchisty i republikány, zatracován veřejným míněním v Evropě i ve všech demokratických zemích světa. Čas od času vyvolávaly metody jeho vládnutí a způsoby, jakými se vyrovnával se svými protivníky, vlny protestů a manifestací v okolní Evropě, mnohdy intervence demokratických vlád i samotného papeže.

Jak je možné, že se Francovi, člověku zcela průměrnému, nepříliš vzdělanému, podařilo udržet na nejvyšším místě déle, než si kdo dovedl představit? Byl to geniální politický stratég? Jaké příznivé okolnosti mu to umožnily? To jsou otázky, které si stále klade mnoho historiků a politologů. Hledá na ně odpověď i Andrée Bauchodová. Svým podrobným rozborem této kontroverzní osobnosti v politickém i historickém kontextu Španělska i ostatního světa zaujme čtenáře se zájmem o historii, zejména ty, co prožili větší část života v totalitním režimu.

Andrée Bachoudová je profesorka historie na pařížské univerzitě, odbornicí na současné Španělsko, autorka několika publikací a řady studií. Je také disponující členkou španělské Real Academie de Historie.

Z francouzského originálu Franco, ou la réussite d’un homme ordinaire vydaného nakladatelstvím Fayard přeložil Svetozár Pantůček.

Nakladatel:   Themis
Vazba:             Vázaná
Vydání:           1. Praha 2000

Další retro knihy si můžete vybrat zde

Další informace

Hmotnost 460 g
Rozměry 154 × 207 mm