EMANUEL MORAVEC – Až na dno zrady (Jiří Pernes)

120,00  včetně 21% DPH

Popis

EMANUEL MORAVEC – Až na dno zrady

Jiří Pernes

Ztělesněním kolaborace části české veřejnosti s nacistickými okupanty se v letech 2. světové války stal Emanuel Moravec. Byl vůdčím představitelem těch politických sil, které prosazovaly a vyžadovaly spolupráci s hitlerovským Německem naprosto, bezvýhradně a za každou cenu. Přitom fakt, že právě on tak jednoznačně zradil, vyvolal u mnoha lidí překvapení. Jeho předválečná minulost svědčila spíše pro jiný vývoj, než k jakému v jeho kariéře došlo.

Narodil se v roce 1893 v Praze, vystudoval zde střední školu, za 1. světové války v ruském zajetí vstoupil do československých legií, s nimiž absolvoval celou sibiřskou anabázi. Do nově založené Československé republiky se vrátil v roce 1920 a zůstal sloužit jako důstojník z povolání v armádě. Vystudoval Vysokou školu válečnou v Praze, stal se důstojníkem generálního štábu a v roce 1931 sám začal na Vysoké škole válečné vyučovat.

Počátkem 30. let se stal spolupracovníkem Lidových novin, kam přispíval zasvěcenými články z teorie a dějin vojenství. Přestože v nich občas zastával pravicové postoje, vystupoval politicky především jako stoupenec tzv. Hradu, tj. politického tábora, seskupeného kolem prezidentů Masaryka a Beneše.

V období Mnichova stál jednoznačně na protikapitulantských pozicích a snažil se přimět prezidenta Beneše k ozbrojenému odporu. V období druhé republiky se odmlčel, ale po její okupaci a vytvoření protektorátu Čechy a Morava se dal horlivě a jednoznačně do služeb okupantům. Stal se nejvýznamnějším představitelem českého kolaboračního aktivismu a vysloužil si nenávist všech vlastenců. Zemřel 5. 5. 1945 za Pražského povstání; spáchal sebevraždu, když si uvědomil totální konec svých snah.

PhDr. Jiří Pernes (1948), historik. Soustavně se věnuje období českých dějin od roku 1848 do současnosti. Je zaměstnán v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v Praze, žije v Brně. V dosud vydaných prací se zabývá vývojem české společnosti na přelomu 19. a 20. století – Spiklenci proti Jeho Veličenstvu (1988), Svět Lidových novin (1993) a historii rodu Habsburko-Lotrinského – Život plný nepřátel (1995), Habsburkové bez trůnu (1996). Externě přednáší na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Nakladatel:   Themis
Vazba:             Vázaná
Vydání:           1. Praha 1997

Další retro knihy si můžete vybrat zde

Další informace

Hmotnost 480 g
Rozměry 154 × 207 mm