(04) VYSVĚDČENÍ o právní způsobilosti k uzavření manželství (list A4)

5,70  včetně 21% DPH

PRODÁVANÝ VZOR JE PLATNÝ DLE VYHLÁŠKY ČÍSLO 192/2014 Sb. A LZE JEJ POUŽÍVAT DO 31. 12. 2025, VIZ INFORMAČNÍ MAIL Z MINISTERSTVA VNITRA

Minimální odběr je 10 ks!!!

ZBOŽÍ MOHOU OBJEDNAT POUZE MATRIČNÍ ÚŘADY.

DOPRAVA A PLATBA

Katalogové číslo: T966/002 Kategorie:

Popis

VYSVĚDČENÍ o právní způsobilosti k uzavření manželství

Prodávaný vzor je platný dle vyhlášky číslo 192/2014 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento vzor lze používat do 31. prosince 2025 za předpokladu, že v něm bude vyznačena změna uvedená v čl. 1 bodu 30 vyhlášky č. 415/2023 Sb. (tzn. slova „Vysvědčení se vystavuje k uzavření manželství s (The certificate is issued for the purpose of marriage to, Dieses Ehefähigkeitszeugnis wird ausgestellt zur Eheschliessung mit, Свидетельство выдано для вступления в брак с) Jméno a příjmení (Name and surname, Vorname und Name, имя, фамилия) Datum narození (Date of birth, Geburtsdatum, Денъ, месяц, год рождения) v (at, in, место) bydliště (Residing at, wohnhaft in, Постоянное жительство)“ se zrušují.).

Formát:       A4 (210×297 mm)
Hmotnost:   6,9 g

Další informace

Hmotnost 6,9 g
Rozměry 210 × 297 mm