Správa zajištěných výnosů z trestné činnosti

30,00  včetně 21% DPH

Popis

Správa zajištěných výnosů z trestné činnosti

Drugs and Forensics Bulletin NPC 4/2022

Abstrakt: Správa majetku zajištěného v trestním řízení se do roku 2010 nijak neřešila. Teprve po roce 2013 nastal zásadní obrat, kdy si prudký růst zajištěných výnosů vynutil vznik nové koncepce správy zajištěného majetku. Postupně jsou vytvářeny podmínky pro realizaci klíčových opatření v oblasti organizace správy, nastavování postupů správy jednotlivých aktiv a vytváření odpovídajících standardů péče. Novou koncepci správy v resortu Ministerstva vnitra ČR realizuje Centrum zajištěných aktiv. Za období posledních 7 let bylo dosaženo významného pokroku, o čemž svědčí i zájem zahraničních pracovišť o nabyté poznatky a zkušenosti z praxe.
Klíčová slova: zajištěný majetek; zajištěné výnosy z trestné činnosti; správa zajištěného majetku; zefektivnění správy; odškodnění obětí

 

Další informace

Rozměry 290 × 202 mm