Antibakteriální aktivita obsahových látek z konopí setého a jejich interakce s antibiotiky se zaměřením na kožní patogeny

30,00  včetně 21% DPH

Popis

Antibakteriální aktivita obsahových látek z konopí setého (Cannabis sativa L.) a jejich interakce s antibiotiky se zaměřením na kožní patogeny

Drugs and Forensics Bulletin NPC 4/2022

Abstrakt: Antibiotická rezistence představuje globální hrozbu již přes dvacet let. Kombinovaná terapie antibiotiky s přírodními antibakteriálními látkami je jednou z možností udržitelného přístupu k léčbě infekcí zapříčiněnými bakteriemi schopnými vytvořit rezistenci vůči konvenčním antibiotikům, jako je např. meticilinrezistentní patogen Staphyloccocus aureus (MRSA), který bývá častým původcem kožních onemocnění u člověka i hospodářských zvířat. Konopí seté (Cannabis sativa L.) se, s ohledem k obsahovému zastoupení širokého spektra bioaktivních látek, jeví jako perspektivní rostlina s potenciálním využitím v boji proti multirezistentním bakteriím. Tento přehledový článek diskutuje kožní mikrobiotu a bakteriální záněty kůže spolu s jejich antibiotickou léčbou, jejímž úskalím je bakteriální rezistence
k různým antimikrobiálním látkám. Zvláštní pozornost je věnována charakteristice C. sativa L., zejména pak antibakteriálním účinkům obsahových látek této rostliny a jejich synergickému potenciálu v kombinaci s antibiotiky.
Klíčová slova: antibiotická rezistence; Staphylococcus aureus; Cannabis sativa L.; kombinovaná terapie; synergie

 

Další informace

Rozměry 290 × 202 mm