Rozpočtové a účetní informace

Rozpočtové a účetní informace Tiskárny Ministerstva vnitra jsou dostupné na specializovaném informačním portálu Ministerstva financí na internetové adrese zde

Prezentované informace pocházejí ze systému Státní poklady (IISSP – Integrovaný informační systém státní poklady) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

Účetní uzávěrky jsou zveřejňovány podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.