Oznámení o odstoupení od smlouvy

Vyplňte tento formulář a zašlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.

Tiskárna Ministerstva vnitra, IČ 60498005, se sídlem Bartůňkova 1159/4, 149 01 Praha 4-Chodov, zapsané v živnostenské rejstříku pod č.j. 1036/95/prav.

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí služeb předplatného.

[vfb id=’31’]