Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství – dopis