Matriční tiskopisy

  • Prodávaný vzor VYSVĚDČENÍ o právní zpsobilosti k uzavření manželství je platný dle vyhlášky č. 192/2014 Sb. a lze jej používat do 31. 12. 2025, viz informační mail z Ministerstva vnitra.
  • Novela zákona o matrikách, která vešla v platnost 1. 1. 2024, se také týká Knihy registrovaného partnerství, touto novelou se zavádí působnost k přijímání prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství na všechny matriční úřady. Tato kniha je již běžně k dispozici.
  • Vzhledem ke skutečnosti, že dnem 1. 7. 2023 vyšla v účinnost novelizace vyhlášky č. 174/2023 Sb., která také obsahuje Nový matriční tiskopis Rodný list s uvedením údajů rodičů stejného pohlaví. V objednaném množství se neunáhlujte, v praxi půjde skutečně o jednotky případů a jejich podstatnou část bude vydávat zvláštní matrika, viz Informační e-mail z Ministerstva vnitra. U malých obcí stačí, když budou mít 2 ks v zásobě, popřípadě si listy objednají až dle poptávky nebo s jinou objednávkou, aby ušetřily za dopravu! Zvážením objednaného množství se vyhnete skutečnosti, že u Vás tyto listy budou dlouhé roky ležet nevyužité.
  • Změny, které obsahuje novelizace vyhlášky č. 174/2023 Sb., která zahrnuje sousloví „Otec/Rodič“ a „Matka/Rodič“ se nebudou týkat stávajících matričních dokladů, tj. Rodných listů, Oddacích listů, Úmrtních listů a dokladů o registrovaném partnerství.