Matriční tiskopisy

  • Vzhledem ke skutečnosti, že dnem 1. 7. 2023 vyšla v účinnost novelizace vyhlášky č. 174/2023 Sb., která také obsahuje Nový matriční tiskopis Rodný list s uvedením údajů rodičů stejného pohlaví. V objednaném množství se neunáhlujte, v praxi půjde skutečně o jednotky případů a jejich podstatnou část bude vydávat zvláštní matrika, viz Informační e-mail z Ministerstva vnitra. U malých obcí stačí, když budou mít 2 ks v zásobě, popřípadě si listy objednají až dle poptávky nebo s jinou objednávkou, aby ušetřily za dopravu! Zvážením objednaného množství se vyhnete skutečnosti, že u Vás tyto listy budou dlouhé roky ležet nevyužité. Rodné listy jsme začali rozesílat v týdnu 3.-7. 7. 2023.
  • Podoba novely zákona o matrikách, která se bude týkat Knihy registrovaného partnerství, zejména z důvodu zavedení působnosti k přijímání prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství na všechny matriční úřady, není zatím zcela zřejmá, z tohoto důvodu NEJSOU Knihy registrovaného partnerství K DISPOZICI. Jakmile vyjde tato novela ve Sbírce zákonů, začne Tiskárna Ministerstva vnitra knihy vyrábět.
  • Změny, které obsahuje novelizace vyhlášky č. 174/2023 Sb., která zahrnuje sousloví „Otec/Rodič“ a „Matka/Rodič“ se nebudou týkat stávajících matričních dokladů, tj. Rodných listů, Oddacích listů, Úmrtních listů a dokladů o registrovaném partnerství.
  • Změny „Otec/Rodič“ a „Matka/Rodič“ se budou týkat pouze „Protokolu o uzavření manželství“ a „Protokolu o vstupu do registrovaného partnerství“, a to od 1.1.2026. U Knihy narození, Knihy manželství a Knihy registrovaného partnerství budou tyto změny platné od 1.1.2034.