O časopisu

Věstník je publikací určenou veřejnosti obsahující řadu důležitých informací z oblasti ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti

Věstník informuje o řadě zásadních opatření, které přijal Národní bezpečnostní úřad, včetně komentářů a stanovisek k novým právním předpisům v uvedených oblastech.

www.nbu.cz/vestnik-NBU