Veřejná správa

Veřejná správa 3/2023
Březnové číslo roku 2023

Rok 2023

Konečná cena předplatného (včetně distribuce):

444 Kč/rok (včetně DPH)

Cena čísla:

37 Kč/ks (včetně DPH)

Periodicita:

12 čísel/rok

Časopis Veřejná správa – téma čísla je „Chytrá a Zdravá města“

× Chytrá a inovativní řešení mění budoucnost (Koncept Smart Cities znamená chytřejší řízení měst, obcí, regionů a života v nich prostřednictvím zavádění moderních technologií. Cílem je zlepšit kvalitu života obyvatel a zefektivnit správu veřejných obcí.)

× SMART řešení přispívající ke kvalitnějšímu životu (Chytrý odpadový systém, čidla pro měření hluku či teploty, dálkový odpočet energií, intuitivní venkovní osvětlení, ale i jednodušší online komunikace s úřady a institucemi, to jsou namátkou některé z nástrojů usnadňující lidem život. Podobné projekty každoročně oceňuje soutěž Chytrá města a poskytuje tak inspiraci, jak začít.)

× Národní síť Zdravých měst přináší výhody v řadě oblastí (Města si chválí především vzdělávání pracovníků, dobře zpracované metodické postupy, přenos zkušeností napříč republikou, podporu při systémovém a strategickém řízení ve veřejné správě i inspiraci při hledání dotačních prostředků. Jde také o prestiž a osvědčené know-how.)

× Petr Švec: Služby měníme podle potřeb obcí, měst i regionů (Městům přináší asociace Národní síť Zdravých měst především spolupráci mezi radnicemi po celé republice. V Aktivní síti se jednotlivé členové pravidelně setkávají – na akcích a seminářích, které organizují, nebo i samostatně podle zájmu o společné téma. To jen krátký popis činností. S čím dalším odborně zaměřená asociace pomáhá, na to jsme se zeptali ředitele Petra Švece.)

× Priority se liší, záměr je stejný: Zjednodušit život občanům (Anketa: Jakým způsobem ve vaší obci přistupujete ke konceptu Smart Cities? Jaké máte v uvedené oblasti největší priority? Odpovídali: Michal Čapek – starosta města Písek, Rostislav Klemsa – vedoucí odboru vnitřních věcí města Klatovy, Jan Vitula – starosta města Židlochovice.)

× Daniel Prokop: Odchod lidí z venkova a spokojenost se dají řešit jen regionálním rozvojem (Rozhovor se sociologem Danielem Prokopem.)

× Nový zákon o finanční kontrole přinese malým obcím zjednodušení (Ministerstvo financí připravuje věcný záměr zákona o řízení a kontrole veřejných financí, který by měl nahradit stávající zákon o finanční kontrole.)

× Noviny a sdílení praxe v oblasti adaptace i integrace uprchlíků (Zimní školu migrace uspořádala Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) společně s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy. Její tématem byla Role místní samosprávy v začleňování cizinců a zúčastnilo se jí osm desítek zástupců obcí, krajů, ministerstev i neziskového a soukromého sektoru.)

× Integrace barmských uprchlíků po deseti letech (Česká republika uskutečnila mezi lety 2008 a 2012 v několika vlnách přesídlení celkem 103 barmských uprchlíků z Thajska a Malajsie. Postavení barmských uprchlíků v zemích, odkud do Česka přišli, bylo tehdy velice problematické, protože se ani jedna těchto zemí nepřipojila k Ženevské úmluvě o uprchlících, a nezaručovala tak uprchlíkům základní formy ochrany.)

× Komunikace s cizinci je více než aktuální (Projekt Komunikace s osobami ohroženými sociálním vyloučením realizovaný Institutem pro veřejnou správu Praha, který začal loňského září, má další pokračování, Po modulu věnovanému komunikaci úřadů se seniorskou populací probíhají nyní prezenční kurzy k modulu Komunikace s cizinci. Jeden z pražských kurzů jsme navštívili.)

× Trendy v oblasti energetiky i dobrá praxe měst (Investice a energetika byly hlavním tématem dvoudenní konference, kterou v Brně koncem ledna pořádala Národní síť Zdravých měst pod záštitou ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše a ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely.)

× Den bezpečnějšího internetu: Letošním tématem byla zvyšující se kyberkriminalita (Dne 7. února si Česká republika připomněla Den bezpečnějšího internetu. Letos již po dvacáté se celým světem neslo heslo: „Společně pro lepší internet“.)

× Jak má správce údajů zacházet s osobními údaji? (Zavádění osobního nařízení vlády známe jako GDPR do naší praxe, do našich životů má jisté souvislost. Pokud dochází ke zpracování osobních údajů, musí být jasný správce. Zkrátka, žádné zpracování osobních údajů se bez hlavního činitele, kterým je správce osobních údajů, neobejde.)

www.mvcr.cz/verejna-sprava