Veřejná správa

Veřejná správa 4/2024
Dubnové číslo roku 2024

Rok 2023-2024

(Cena předplatného se na příští rok nemění)

Konečná cena předplatného (včetně distribuce):

444 Kč/rok (včetně DPH)

Cena čísla:

37 Kč/ks (včetně DPH)

Periodicita:

12 čísel/rok

Časopis Veřejná správa – téma čísla je „Bezpečnost“

× Jarní semestr přinesl na vysokých školách nová opatření (V letošním roce se vedení vysokých škol kvůli tragické střelbě, ještě více zaměřují na bezpečnost a uskutečňují konkrétní aktivity. Například věhlasná Masarykova univerzita v Brně a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.) TÉMA ČÍSLA

× NÚKIB radí, jak se chovat v kyberprostoru (Život se v poslední době stále více přenáší do digitálního světa a ruku v ruce s tím roste i počet kybernetických útoků. Přesto se většina lidí domnívá, že právě jim se něco takového nemůže stát. Kybernetická bezpečnost se však týká každého z nás, ať už v našich civilních, či profesních životech.) TÉMA ČÍSLA

× Aplikace Portál Bezpečí může pomáhat v práci strážníků (S hradeckými městskými strážníky se volající na lince 156 nově spojí i videem nebo chatem, umožní také svoji lokalizaci. Uživatel k tomu nemusí instalovat vůbec žádnou aplikaci a strážníci nijak neovládají jeho telefon. Využívání aplikace pomáhá už i v dalších městech k rychlejším zásahům i řešení případů.) TÉMA ČÍSLA

× Mapa kriminality jako cenný a často jediný zdroj informací (Mapy kriminality zvyšují objasněnost kriminálních činů, pomáhají cíleně plánovat policejní hlídky a preventivní opatření, ulehčují administrativu, posilují spolupráci s obcemi, zvyšují důvěru veřejnosti a posilují pocit bezpečí občanů.) TÉMA ČÍSLA

× Strážníci jsou pro města a obce největším přínosem (Anketa: 1. Jaká opatření k zajištění bezpečnosti obyvatel máte k dispozici ve vašem městě? 2. Jak se Vám osvědčila? Pozorujete díky nim pokles bezpečnostních incidentů? Odpovídali: Dagmar Škodová Parmová – primátorka města České Budějovice, Marek Hrabáč – primátor města Chomutov, Roman Zarzycký – primátor města Plzeň.) ANKETA

× Martin Bunček: Každá inovace cílí na jinou změnu a má tedy jiný dopad (Bez inovací se neobejdou firmy, aby uspěly na trhu, ale už ani státní správa, aby udržela krok s potřebou i vývojem. A asi mi dáte za pravdu, že správně využívané technologie zkrátka pomáhají dobrým věcem. O inovační podpoře a nástroji na zkvalitnění činností u veřejných zakázek nazývaném BETA3, který umí reagovat na aktuální potřeby i měnící se podmínky, hovořím s ředitelem Kanceláře Technologické agentury Martinem Bunčekem.) ROZHOVOR

× Happyendový závěr novely přinese změny ve vzdělávání úředníků (V legislativním procesu je předpis, který přináší některé dílčí změny v oblasti pracovněprávních vztahů úředníků a zásadně upravuje vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. Novelu zákona připravilo Ministerstvo vnitra a vláda ji projednala už v loňském roce. Předpis zatím prošel v Poslanecké sněmovně prvním čtením a projednal ho Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny. Proč je potřeba provést změny ve vzdělávání úředníků a co se pro ně bude měnit?) TÉMA

× Snažíme se pomáhat, ne odkazovat na jiné instituce (Na Ministerstvo vnitra Monika Stiebitzová nastoupila před 27 lety a původně jen na chvilku. Myslela si, že ji práce ve veřejném sektoru nebude bavit a k tomu se mi v průběhu povídání svěřila, proč zůstala: „Člověk, který dělá ve veřejné správě, musí být srdcař, je třeba, aby ho práce bavila. Není pro každého.“ Navíc u ní zafungovalo štěstí na kolegy a nadřízené, kteří ji mnohému naučili a byli jí vždy oporou. Většina sice je už v důchodu, ale podle ní je jejich zásluha, že nyní řídí agendu rodných čísel. Ale nechci předbíhat. Mě totiž zajímalo, co tomu předcházelo a který okamžik její kariéru posunul dál.) PORTRÉT

× Vyši úhrady ve školách, družinách nebo školních klubech bude nově určovat zřizovatel (Nově dochází ke změně u úplaty v mateřských školách, školních družinách a školních klubech zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, kdy ji nově budou stanovovat zřizovatelé.) TÉMA

× Snižování množství odpadu šetří obcím peníze (Už Jan Neruda ve známém fejetonu řešil problém, kam se starým slamníkem. Dnes by ho mohl například odvézt do sběrného dvora. Problém, kam s nepotřebnými či nefunkčními věcmi není záležitostí až současnosti, ale na rozdíl od dob minulých máme spoustu možností, jak s nimi naložit.) DOBRÁ PRAXE

× Štěpán Vymětal: Podstatná je prevence, podpora duševního zdraví a krizová připravenost (Napříč republikou řešila policie po střelbě na Filozofické fakultě Karlovy univerzity desítky nejrůznějších poplašných zpráv, nejčastěji ze sociálních sítí, ohledně vyhrožování nebo schvalování trestného činu. Zeptala jsem se psychologa ministerstva vnitra, zástupce ČR ve Stálém výboru pro psychologii krizí, katastrof a traumatu Štěpána Vymětala na recept, jak tomu zabránit, i na roli médií nebo v čem by lidé měli být všímavější.) ROZHOVOR

× Potvrzuje Centrální registr výročních zpráv ochotu vežejné správy k digitalizaci? (Ministerstvo vnitra má čísla za první dva měsíce provozu nového informačního systému, který slouží pro výroční zprávy z oblasti poskytovaných informací, tedy takzvané odpovědi podle stošestky. Předčilo to očekávání, nebo naopak využívání zaostává? A které město vložilo nejvyšší počet vkladů? TÉMA

www.mvcr.cz/verejna-sprava