Veřejná správa

Veřejná správa 7/2024
Červencové číslo roku 2024

Rok 2023-2024

(Cena předplatného se na příští rok nemění)

Konečná cena předplatného (včetně distribuce):

444 Kč/rok (včetně DPH)

Cena čísla:

37 Kč/ks (včetně DPH)

Periodicita:

12 čísel/rok

Časopis Veřejná správa – téma čísla je „Jak tvořit městské prostředí“

× Změna klimatu vyžaduje větší péči o vodní toky (Správné hospodaření se srážkovou vodou pozitivně ovlivňuje městské prostředí a zlepšuje tak kvalitu života obyvatel. Jak se na jeho fungování dívají vodohospodáři, nám přiblíží Hana Rosypalová, vedoucí úseku koncepce kanalizací a ČOV Pražské vodohospodářské společnosti.) TÉMA ČÍSLA

× Stromy jako důležitý prvek ochlazování měst (Zeleň, a zejména uliční stromořadí, jsou neoddělitelnou součástí měst. Spolu s parky a další městskou zelení tvoří zcela jedinečnou a nenahraditelnou zelenou síť města.) TÉMA ČÍSLA

× Jak na vymezení veřejných prostranství v obecních vyhláškách? (Obce mají významnou ústavní pravomoc vydávat obecně závazné vyhlášky (OZV), kterými mohou regulovat chování na veřejných prostranstvích. V článku si vysvětlíme, jak by měly obce postupovat při vymezování veřejných prostranství v OZV.) TÉMA ČÍSLA

× Modrozelená infrastruktura přináší městům řadu benefitů (To, že se v posledních letech prudce zvyšuje teplota během letních měsíců, pociťuje snad každý. Nejhorší situace je ve městech, proto řada z nich přijala opatření pro zmírňování negativních dopadů klimatických změn.) TÉMA ČÍSLA

× Zastupitelstvo se starostou je zodpovědné za vzhled města (Anketa: 1. Je podle vás důležité, aby obce a města měly a využívaly městské či obecní architekty? Proč? 2. Máte tuto pozici na úřadě zřízenou? Odpovídali: Adam Hanus– starosta města Kopřivnice, Šárka Škrabalová – starostka města Opočno, Rudolf Oberfalcer – místostarosta města Strakonice.) ANKETA

× Michal Žák: Bez klimatizace to může být v příštích letech složitější (Moderátora počasí České televize Michala Žáka příliš představovat nemusíme. Vídáme ho často při relaci počasí. Málokdo ví, že je odborníkem na meteorologii a na Karlově univerzitě ji vyučuje. Při rozhovoru nastínil, jak se tvoří počasí a co by lidé neměli podceňovat při bouřce. Upozornil také, jak by se města měla přizpůsobit klimatickým změnám.) ROZHOVOR

× Klíčové informace o migračním paktu: Co je důležité vědět (Členské státy Evropské unie v květnu schválily podobu migračního paktu. Článků o něm vyšlo hodně a diskusí kolem jeho znění taky. Zaměříme se na to, co je dobré o něm vědět. Kromě toho přiblížíme situaci, jak je to u nás s nelegální migrací.) TÉMA

× S naším návodem zavedete na úřadě ověřování občanky v mobilu lehce (V přechozích číslech jsme už několik doporučení pro úřady a příklady, kde se už můžete prokázat mobilem, uváděli. Jak se blíží termín, od kterého by kromě Policie ČR, měly přijímat eDoklady správní úřady, kraje, ORP, soudy a další instituce, tak pro ně nezbytné nastavení projdeme. Pro lehčí náběh služby přidáme i rady Tomáše Musila z Digitální a informační agentury.) ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY

× Kontrola připojení, návody a systém školitelů se v Ostravě při ověřování totožnosti pomocí eDokladů vyplatil (Společně s kolegy nasadili eDoklady na Magistrátu města Ostravy už od února a s velkým předstihem umožňují občanům prokazování mobilem. Lenka Čermáková, sympatická metodička z odboru vnitřních věcí, popsala první kroky zavedení eDokladů a podělila se o praxi, kterou si na magistrátu města zavedli.) DOBRÁ PRAXE

× Jak vypadá prostředí informačního systému stavebního řízení? (V minulé Veřejné správě jsme přinesli zásadní informace k novému systému stavebního řízení. Nyní se podíváme přimo do modulového prostředí, které se od července stane nedílnou součástí každodenní práce úředníka na stavebním úřadu. Zároveň v přehledu najdete prováděcí vyhlášky, které jsou účinné také od července) ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY

× Jak správně osvětlovat obce a města (Pojem světelné znečištění označuje nežádoucí jevy provázející umělé venkovní osvětlení. Jeho dopady jsou rozmanité a představují bezpečnostní, zdravotní i ekologické riziko.) DOBRÁ PRAXE

× Nedostatky sice formální, přesto některé z nich mohou mít pro obec závažné důsledky (V minulém článku jsme představili úvodní informace k formě, zaměření a charakteru preventivně-metodické funkci kontrol a přidali jsme údaje ze zjištěných nedostatků při kontrolách samostatné působnosti obcí. Nyní se zaměříme na nedostatky zjišťované v oblasti činnosti orgánů obce. I přestože se jedná o formality, mohly pro obec znamenat riziko například při jednání u soudu nebo jiné závažné důsledky.) TÉMA

www.mvcr.cz/verejna-sprava