Supplementa

2023

SAP Supplemetum 1/2023
Supplemetum 1/2023

Metodika k archivnímu zpracování školských fondů

320 Kč/ks včetně DPH

2021

Supplementum 2021

290 Kč/ks včetně DPH

Vladimír Růžek:

Dvě (propedeutické) studie ze starší české a evropské heraldiky

I. studie: Česká panovnická a šlechtická reprezentace v knihách erbů, armoriálech a rolích do konce vlády Václava IV.

II. studie: Úřad krále erbů Ruwieren, Václav Lucemburský a Brabanstký, heroldi, jejich postavení a funkce.

2020

Supplementum 1/2020

Metodika k archivnímu zpracování fondů typu „Farní úřad“

140 Kč/ks včetně DPH

Supplementum 2/2020

Metodika k archivnímu zpracování „účetních materiálů“

85 Kč/ks včetně DPH

Supplementum 3/2020

Metodika k archivnímu zpracování fondů typu „Archiv města“

220 Kč/ks včetně DPH

2019

Supplementum 1/2019 VYPRODÁNO

135 Kč/ks včetně DPH

Metodika k archivnímu zpracování fondů typu „Národní výbor“

Supplementum 2/2019 VYPRODÁNO

95 Kč/ks včetně DPH

Metodika k vedení evidence původců pomocí programu PEvA

2018

Supplementum 1/2018

Metodika k archivnímu zpracování fondu typu „Archiv obce“

95 Kč/ks včetně DPH

Supplementum 2/2018

Metodika k archivnímu zpracování fondů typu „Průmyslové podniky“

85 Kč/ks včetně DPH

Supplementum 3/2018

Metodika k archivnímu zpracování fondů typu „Okresní úřad II“

95 Kč/ks včetně DPH