Sborník archivních prací

Sborník archivních prací 1/2023

Od 1. 1. 2024 jsou novými vydavateli Sborníku archivních prací Národní archiv a Filozofická fakulta UK v Praze. Profil časopisu, vnitřní struktura a periodicita zůstávají beze změn.

Kontakt na redakci časopisu:

Prof. PhDr. Hana Pátková, Dr., předsedkyně redakční rady, hana.patkova@ff.cuni.cz; Mgr. et mgr. Leoš Zich, výkonný redaktor leos.zich@nacr.cz

Objednávky a distribuci časopisu (od ročníku 2024) zajišťuje Vydavatelství Filozofické fakulty UK (books@ff.cuni.cz), pro zjednodušní lze využít i naše tlačítko s objednávacím formulářem.

Starší čísla časopisu a Supplemnta (do roku 2023 včetně) je možné si vyžádat cestou Tiskárny Ministerstva vnitra, a to opět pomocí níže uvedených tlačítek.

Cena předplatného (vč. Supplement) na rok 2023:

500 čísla/rok (včetně DPH)

Cena čísla (vč. Supplement) na rok 2023:

250 Kč/ks (včetně DPH)

Periodicita:

2 čísla/rok

Supplementum 2021 s názvem „Dvě (propedeutické) studie ze starší české a evropské heraldiky“. Autorem je Vladimír Růžek. Supplementum je možné dokoupit zvlášť.

Sborník archivních prací – z obsahu

× Jiří Hanzal: Cikáni v Čechách do třicetileté války (STUDIE)

× Alena Kernalová: Panství Mnichovo Hradiště a jeho pozemkové knihy (STUDIE)

× Vladimír Jakub Mrvík: Šternberské panství Zásmuky v předvečer josefínských reforem: sociální a ekonomická analýza (STUDIE)

× Tomáš Velička: Archivnictví jako profese? Úvahy nad definicí oboru v českých zemích letech 1918-1938

× Laura Maniaková: Kláštera Sedleckého vejtah z fundací a majestátu z roku 1549 – edice a rozbor pramene (DOKUMENTY)