Sborník archivních prací

Supplementum 2021 s názvem „Dvě (propedeutické) studie ze starší české a evropské heraldiky“. Autorem je Vladimír Růžek. Supplementum je možné dokoupit zvlášť.

Sborník archivních prací 2/2022

Cena předplatného (vč. Supplement) na rok:

500 čísla/rok (včetně DPH)

Cena čísla (vč. Supplement) na rok:

250 Kč/ks (včetně DPH)

Periodicita:

2 čísla/rok

Sborník archivních prací – z obsahu

× Alena Pezderová: Analýza činnosti papežského nuncia na císařském dvoře v Paze Cesare Speciana v roce 1595 (STUDIE)

× Jan Županič: Úřednická šlechta Rakouského císařství (STUDIE)

× Daniel Kovář: Některé zaniklé epigrafické památky Českých Budějovic doložené sekundárními prameny (DOKUMENTY)

× Wojcech Mischke: WokóŁ Pierwszego piastowskiego królestwa
Zbigniewa Dalewskiego (RECENZE)