Sborník archivních prací

Sborník archivních prací 2/2023
Druhé číslo roku 2023

Od 1. 1. 2024 jsou novými vydavateli Sborníku archivních prací Národní archiv a Filozofická fakulta UK v Praze. Profil časopisu, vnitřní struktura a periodicita zůstávají beze změn.

Kontakt na redakci časopisu:

Prof. PhDr. Hana Pátková, Dr., předsedkyně redakční rady, hana.patkova@ff.cuni.cz; Mgr. et mgr. Leoš Zich, výkonný redaktor leos.zich@nacr.cz

Objednávky a distribuci časopisu (od ročníku 2024) zajišťuje Vydavatelství Filozofické fakulty UK (books@ff.cuni.cz), pro zjednodušní lze využít i naše tlačítko s objednávacím formulářem.

Starší čísla časopisu a Supplemnta (do roku 2023 včetně) je možné si vyžádat cestou Tiskárny Ministerstva vnitra, a to opět pomocí níže uvedených tlačítek.

Cena předplatného (vč. Supplement) na rok 2023:

500 čísla/rok (včetně DPH)

Cena čísla (vč. Supplement) na rok 2023:

250 Kč/ks (včetně DPH)

Periodicita:

2 čísla/rok

Supplementum 2021 s názvem „Dvě (propedeutické) studie ze starší české a evropské heraldiky“. Autorem je Vladimír Růžek. Supplementum je možné dokoupit zvlášť.

Sborník archivních prací – z obsahu

× Miloslav Sovadina: Úřad Maršálka do počátku 14. století (STUDIE)

× Petr Kopička: Archiv jezuitské rezidence a statku kostela Panny Marie Sedmibolestné v Bohosudově jinak velkostatku Soběchleby (STUDIE)

× Eva Chodějová: Písemná pozůstalost Eugena Alfonse Czernina (1892-1955) jako součst rodinného archivu Černínů z Chudenic (Příspěvek k pořádání a dílčí inventariazaci archivního fondu šlechtického rodu) (STUDIE)

× Eva Chodějovská: Dějiny a současné uchovávání, zpřístupňování a studia kartografických dokumentů v Česku (STUDIE)

× Obsah roku 2022 a 2023