Potvrzení

Váš vyplněný požadavek byl v pořádku přijat. Náš odpovědný pracovník se Vám v krátké době ozve.
Tiskárna Ministerstva vnitra