O časopisu

Časopis Policista je koncipován jako odborně poučné a zábavné periodikum, které každý měsíc přináší články s kriminální tématikou – kriminalistické kauzy.

Pravidelně obsahuje rozsáhlé téma z mediálně známých i méně známých kauz se zajímavými informacemi, uvozené pohledy odborníků.

Informuje veřejnost o stěžejních tématech jimiž se zabývá aktuální policejní praxe. Vybírá případy a témata s ohledem na aktuální růst druhu kriminality nebo nově se objevujícího fenoménu v této oblasti. Nechybí ani části věnované prevenci kriminality, vzdělávání, informacím o policii v zahraničí, informacím z krajů a nahlédnutí do novinek o zbraních.

www.mvcr.cz/policista