Časopis Policista

Časopis Policista 3/2023
Březnové číslo roku 2023 + Příloha

Rok 2022-2023

Konečná cena předplatného (včetně distribuce):

516 Kč/rok (včetně DPH)

Cena čísla:

43 Kč/ks (včetně DPH)

Periodicita:

12 čísel/rok

Časopis Policista – z obsahu

× Opakování je matka moudrosti (Fotoreporáž)

× Téma – České atentáty: Vražda jako politický nástroj (Je to tak, politické zájmy lze prosazovat – a lidé toho ve své historii využili nesčetněkrát – i způsoby velmi krutými a bez nadsázky definitivními. Třeba pomocí vraždy. České dějiny v tomto ohledu věru nejsou výjimkou. Češi byli strůjci i oběťmi atentátů, a nebylo jich málo.) | Počíná se legenda… („Neblazí katané nedbali tedy jejích prosebných slov a vhodivše provaz na hrdlo její, zbavili ji zardoušením života pozemského…“ popisuje Kristiánova legenda patrně první známý atentát v českých zemích. Za oběť mu padla kněžna Ludmila, dnes jedna z českých světic. Na ten druhý nebylo třeba čekat dlouho.) Zločin a trest? (Od roku 1306, kdy v důsledku atentátu vyhynuli Přemyslovci po meči, se tento způsob řešení problémů neužíval, alespoň tedy ne směrem k hlavám státu. To se ale mělo změnit ve dvacátém století, navíc nezapomeňme na jednu významnou výjimku.) | Vražedné chlebíčky (Jestli je nějaká událost z období protektorátu notoricky známá, pak je to nepochybně útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Je tady ale i jiná událost, o níž spousta lidí možná ani neslyšela. Přitom si pozornost nepochybně zaslouží. Hlavní roli v ní sehrály tradiční české chlebíčky.) Jak to bylo s pekelnými stroji (Krčmaňská aféra nebo také krabičkový atentát, dva z názvů, pod kterými se proslavila událost, na jejímž konci měli být tři mrtví ministři.)

× Naším rizikem je pocit bezpečí (rozhovor s dopravním psychologem doc. Matúšem Šuchem)

× Postavy mě pouze inspirovaly (Stalo se: Pelhřimovský rodák a kriminalista z oddělení hospodářské kriminality SKPV ÚO Pelhřimov poručík Ondřej Fanta napsal detektivní příběh z prostředí pražské smíchovské kriminálky. Jmenuje se Vraždy na dvojce a křest knihy doprovázela i tichá aukce. Její výtěžek věnoval autor dětskému oddělení pelhřimovské nemocnice.)

× Česká stopa (Potrét: Inspektorka Michaela Svehlak je rakouská policistka, která, jak
již jméno trochu napovídá, má hodně společného s Českou republikou.)

× Vraždy s dětským prvkem – pokračování (Uvažoval o útěku do Rakouska, byl srozuměn se smrtí dalšího člověka, aby získal dost finančních prostředků. Nevěděl ovšem,
kam odcestovat, kudy se k dané státní hranici přiblížit. Ve své rozpolcenosti páchal i primitivní sebevražedné pokusy, bál se totiž, že po dopadení skončí na šibenici.)

× Jako z Alenky za zrcadlem – pokračování (Vesnice Hořenec žije snad už od oběda taneční zábavou. Není to tancovačka jen tak ledajaká, vždycky když zdejší omladina zbourá májku, sejde se tu navečer celé okolí. Před desátou večerní praská hospoda ve švech, otevřenými okny nahlíží do sálu spousta diváků. Mezi nimi se pohybuje drobný a nenápadný muž. Hledá vhodný cíl pro svou pistoli.)