O časopisu

Odborný časopis Kriminalistika existuje nepřetržitě již přes čtyřicet let a získal si dobré renomé v domácím i zahraničním odborném prostředí.

Přinášíme zásadní články ze všech oborů kriminalistiky, trestního práva, kriminologie, policejní praxe, soudního lékařství, soudní psychiatrie a psychologie, sexuologie a ostatních příbuzných oborů.

Časopis je zařazený v seznamu recenzovaných vědeckých časopisů, vedených pod Radou vlády ČR pro vědu a výzkum.

www.mvcr.cz/kriminalistika