Kriminalistika

První číslo roku 2023.

Rok 2022-23

Konečná cena předplatného (včetně distribuce):

292 Kč/rok (včetně DPH)

Cena čísla:

73 Kč/ks (včetně DPH)

Periodicita:

4 čísla/rok

Časopis Kriminalistika – z obsahu

× Radar a jeho využití nejen pro účely měření rychlosti střely (Článek úvodem pojednává o historii objevů, na nichž je princip radaru založen, včetně popisu využití radaru ve vojenské i civilní sféře. Dále jsou podrobně a názorně vysvětleny fyzikální zákonitosti dopplerovských radiolokátorů. Poslední část článku přináší informace o využití radarů při měření rychlostí střel v rámci řešení projektu bezpečnostního výzkumu „Odraz střel a varovný výstřel“ oddělením balistiky Kriminalistického ústavu PČR.)

× Nikotinové sáčky a jejich trend v oblasti zneužívání dětmi školního věku v kontextu chybějící právní úpravy (Nikotinové sáčky představují ve svém prvotně zamýšleném účelu potenciál, jak snížit nepříznivé zdravotní dopady kuřáků inhalujících tabákový dým. V aktuálně posledních čtyřech až pěti letech se na základních školách setkáváme s nebezpečným fenoménem, při kterém děti školního věku užívají nikotinové sáčky, což již mělo za následek celou řadu otrav. Zcela nedostatečná právní norma neumožňuje zákaz prodeje nikotinových sáčků nezletilým a současně neposkytuje orgánům státu právní podporu, jak jednat a vynucovat právo v případě postihů, regulace a dalších forem represivních i kontrolních mechanismů. Ukazuje se, že v současném stavu je nejúčinnější řešením řádná primární protidrogová prevence a edukace zainteresovaných subjektů.)

× Aplikace infračervené kamery v oblasti znaleckého zkoumání v oboru kriminalistické balistiky (Termovizní přístroje jsou důležitou součástí policejního technického vybavení. Zřejmé jsou zejména taktické výhody – nalezení osob skrytých v porostu či budovách apod. Experimenty vykonané v rámci řešení projektu Odraz střel a varovný výstřel si kladly za cíl ověřit možnosti použití infračervených kamer v oblasti kriminalistické techniky či kriminalistické balistiky. Aplikace není zcela jednoduchá. O zobrazení stop nerozhoduje jen jejich teplota, ale i emisivita a reflexivita povrchu zejména kovových předmětů – typicky vystřelených nábojnic či střel.)

× Možnosti profilování těkavých složek v krystalech a tabletách 3,4-methylendioxymetamfetaminu (MDMA) (Profilování tablet s obsahem MDMA a krystalické MDMA patří k podpůrným nástrojům operativní práce, ve které má být prokázán logický řetěz mezi jednotlivými záchyty kontrolovaných substancí. Pro profilování byly v tomto případě zvoleny těkavé složky, které pochází z výroby MDMA. Byla využita metoda dvoudimenzionální plynové chromatografie (GC x GC), která umožňuje separovat jednotlivé složky a následně srovnávat obsah těchto složek v zachycených vzorcích. Cílem této snahy je nevyvratitelně prokázat spojení mezi místem vzniku a místem prodeje, jakož i zmapovat celkovou cestu zakázané látky.)

× Motivační pozadí trestné činnosti vězněných (Byl proveden výzkum vězněných osob. Šlo o 400 mužů a 200 žen. Zjišťovalo se, jaké byly motivy jejich trestné činnosti, za kterou skončily ve vězení a jaká byla míra jejich užívání drog. Trestná činnost byla rozdělena do čtyř kategorií – majetková; násilná; drogová; ostatní. Užívání drog mělo tři kategorie – neuživatelé; neintenzivní uživatelé; intenzivní uživatelé. Ukázalo se, že u jakéhokoli druhu trestné činnosti byla částečně přítomna sekundární drogová motivace, tj. páchání trestné činnosti pod vlivem drog nebo z důvodu opatřit si drogu.)

www.mvcr.cz/kriminalistika