Kriminalistika

Kriminalistika 3/2023
Třetí číslo roku 2023.

Rok 2022-24

(Cena předplatného se na příští rok nemění)

Konečná cena předplatného (včetně distribuce):

292 Kč/rok (včetně DPH)

Cena čísla:

73 Kč/ks (včetně DPH)

Periodicita:

4 čísla/rok

Časopis Kriminalistika – z obsahu

× Program vzdělávání v oboru kriminalistická balistika (Vzdělávací projekt Program vzdělávání v oboru kriminalistická balistika (zkrácený název „EDUBAL“), řešený v Kriminalistickém ústavu PČR v letech 2019 až 2023, má za cíl zlepšit a zefektivnit přípravu nových forenzních balistiků, působících v systému znalecké služby Policie České republiky. Projekt byl hrazen z projektu EU Efektivní rozvoj a posilování kompetencí lidských zdrojů II, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15 019/0008164.) ČLÁNEK KOUPIT

× Compliance program a jeho význam pro trestní odpovědnost právnických osob, jejich sankcionování i eliminaci rizik strategické bezpečnosti (Článek se zabývá aktuální a závažnou problematikou, a to významem tzv. compliance programu – komplexního programu vnitřního fungování právnické osoby, který má sloužit k předcházení trestné činnosti v rámci právnické osoby. Autor vymezuje pojem compliance programu, rozebírá jeho význam pro vyvinění z trestní odpovědnosti právnických osob, ukazuje, v jakém směru může compliance program ovlivňovat sankcionování právnických osob, a nakonec svoji studii uzavírá faktem, že neexistence kvalitního a fungujícího compliance programu pro velkou právnickou společnost představuje strategické riziko. Článek obsahuje četné návrhy de lege ferenda. K těmto změnám by bylo vhodné přistoupit v současné době, kdy ještě není ukončena celková rekodifikace českého trestního práva.) ČLÁNEK KOUPIT

× Zmírňování nebo zostřování trestní represe v oblasti hospodářské kriminality – aktuální projevy trendů kriminalizace a dekriminalizace (Práce se zabývá některými obecnými pojmy souvisejícími s hospodářskou kriminalitou, vymezuje její definici a obsah, vymezuje uplatnění zásady pomocné úlohy trestní represe v hospodářské oblasti a podává její stručný vývoj od padesátých let minulého století do současnosti. Z jednotlivých projevů pomocné úlohy trestní represe se zabývá zejména nově zavedenými okolnostmi vylučujícími protiprávnost, novým pojmem právního omylu, novými poznatky v oblasti účinné lítosti zejména v daňové oblasti, dále zásadou „vigilantibus iura“ v majetkové a hospodářské oblasti, zaváděním nových skutkových podstat s nedbalostní formou zavinění a trestní odpovědností právnických osob.) ČLÁNEK KOUPIT

× Když penolog zabrousí do historie (Směřuje k lepšímu?) (V současných publikacích věnovaných kriminologii nebo penologii se o historii vězeňství mnoho nedočteme, je tam pojednáno především o začátcích kriminologie a penologie jako vědy, případně o v tu dobu uplatňovaném trestním zákonodárství. Autorka si tak ve svém článku dala za cíl poohlédnout se po zajímavostech z historické penologie, na které se neprávem pozapomnělo.) ČLÁNEK KOUPIT

www.mvcr.cz/kriminalistika