Drugs & Forensics Bulletin NPC

Drug and Forensics Bulletin NPC 1/2023
Časopis + Příloha (Vnitřní předpisy k odznaku „kriminálky“ 1971-2019 – dodatek)

Konečná cena předplatného (včetně distribuce):

400 Kč/rok (včetně DPH)

Cena čísla na rok:

100 Kč/ks (včetně DPH)

Periodicita:

4 čísla/rok

Časopis Drugs & Forensics Bulletin NPC – z obsahu

× Drogy v poštovních zásilkách (Článek popisuje nezákonný obchod s omamnými a psychotropními látkami, který je zpravidla realizován v on-line prostoru a dokončen doručením poštovní zásilky obsahující drogu.) ČLÁNEK KOUPIT

× Specifikace syntetického kathinonu alfa-PVP: Přehledový článek (Syntetické kathinony patří do rozsáhlé skupiny nových psychoaktivních substancí. Od roku 2010, kdy dochází k jejich rozšíření, tvoří, společně se syntetickými kanabinoidy, nejprogresivněji rostoucí podskupinu návykových látek.) ČLÁNEK KOUPIT

× Postřehy styčných důstojníků policie České republiky v souvislosti s některými trendy drogové problematiky – první část (Informativní příspěvek si klade za cíl čtenáře seznámit s aktuálními zjištěními, která se týkají problematiky omamných a psychotropních látek, ale i jiných látek, hodných pozornosti (kratom), s důrazem na informace, poskytnuté styčnými důstojníky Policie České republiky, kteří působí v některých evropských zemích.) ČLÁNEK KOUPIT

× Biologicky aktivní látky v rostlině kanna Mesembryanthemum tortuosum L. (Rostlina Mesembryanthemum tortuosum L., známá též jako Sceletium tortuosum (L.) N.E.Br., je součástí tradiční medicíny užívané domorodými kmeny Jižní Afriky, kde se rostlina vyskytuje. Díky svým unikátním tradovaným účinkům na organismus, jako je zlepšení nálady, slabé analgetické působení nebo třeba schopnost potlačit pocit žízně, se v poslední době stala velice vyhledávanou.) ČLÁNEK KOUPIT

× Akce „Štaflík“ (Operativní akce Národní protidrogové centrály Služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky s krycím názvem „Štaflík“ realizovaná v září roku 2018 se zaměřila na vietnamskou zločineckou skupinu zabývající se nelegální výrobou a distribucí návykové látky metamfetamin.) ČLÁNEK KOUPIT

× Mezinárodní konference k tématu protidrogové prevence (V závěru listopadu roku 2022 proběhla v Praze pod patronací NPC SKPV PČR mezinárodní konference Nadačního fondu NOVÉ ČESKO věnovaná tématu protidrogové prevence u dětí a mladistvých. Ústřední roli zde
sehrál projekt pod názvem „REVOLUTION TRAIN“, který je unikátem ve své kategorii. Zástupci několika evropských států zde pak představili systémy prevence na jejich domácích scénách. Současně došlo k uzavření dohody o česko-německo-islandském systému prevence, na jehož realizaci se intenzivně pracuje.)

× Účast národní protidrogové centrály SKPV PČR na kulturní akci pro veřejnost – Ledová Praha (Policisté Národní protidrogové centrály SKPV PČR se po několikáté v řadě zúčastnili akce Ledová města (Ledová Praha) v Muzeu Policie České republiky. Jedná se o unikátní možnost interakce formou diskuse mezi příslušníky NPC a občany.)

× Rozhovor s profesorem PaedDr. Pavlem Kolářem, Ph.D. (v tomto čísle vám přinášíme rozhovor s prof. PaedDr. Pavlem Kolářem, Ph.D., přednostou Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol Centra pohybové medicíny.)

× Příloha: Vnitřní předpisy k odznaku „kriminálky“ 1971-2019 (dodatek) (Příspěvek zaměřený na oblast služebních odznaků „kriminálky“, kde jsou postupně zveřejněny informace o kriminalistických odznacích poválečné doby, protektorátního období i časů prvního samostatného československého státu.) ČLÁNEK KOUPIT

www.policie.cz/bulletin NPC