Drugs & Forensics Bulletin NPC

D&F Bulletin NPC 4/2023
Čtvrté číslo roku 2023

Rok 2022-2024

(Cena předplatného se na příští rok nemění)

Konečná cena předplatného (včetně distribuce):

400 Kč/rok (včetně DPH)

Cena čísla na rok:

100 Kč/ks (včetně DPH)

Periodicita:

4 čísla/rok

Časopis Drugs & Forensics Bulletin NPC – z obsahu

× Rostlinné adaptogeny na českém trhu (V dnešní uspěchané době je stres každodenní součástí života nejednoho člověka. Výzkumu a definici stresu se věnovala spousta vědců, ať už z řad lékařů, psychologů či biochemiků. Při dlouhodobém zvládání stresu může docházet ke zvýšené náchylnosti k civilizačním onemocněním, k poškození organismu až k jeho smrti. Pro zvládání slabostí jsou již od nepaměti užívány rostlinné adaptogeny. I přes jejich tisíciletou tradici byl pojem adaptogen zaveden až v padesátých letech dvacátého století. Od té doby zájem o adaptogenní rostliny roste, a to nejen z řad uživatelů, ale i výzkumníků. Tato práce představuje čtenáři pojem stres a adaptogen, přibližuje aktuální situaci na českém trhu, popisuje účinky adaptogenů v závislosti na obsahových biologicky aktivních látkách a stručně charakterizuje populární adaptogenní rostliny.) ČLÁNEK KOUPIT

× Současná bezpečnostní situace ve Francii v souvislosti s terorismem a drogovou trestnou činností (Francouzské zahraniční intervence v muslimských zemích kromě jiných geopolitických dopadů daly protizápadním džihádistům argumenty pro páchání teroristických útoků nejen ve Francii, ale na území západní Evropy obecně. V mnoha ohledech tak došlo k situaci, která je terminologicky nazývána přenesením bojiště do Evropy, kde se střetávají radikální muslimské teroristické organizace s domácími bezpečnostními složkami. Vnitřním vývojem těchto organizací je možné pozorovat, na základě vnitřních i vnějších znaků, že se progresivně stále více přibližují charakteristice typické pro mezinárodní organizovaný zločin. Současně se ukazuje, že konkrétní oblasti ve Francii jsou doslova zamořené drogovým zločinem, na kterém participují také příslušníci teroristických organizací.) ČLÁNEK KOUPIT

× Kognitivní funkce u osob se závislostí na psychoaktivních látkách: přehled problematiky (Závislost na psychoaktivních látkách je charakterizována chronickým impulzním způsobem chování a užíváním drog nebo látek, které způsobují závislost. S tímto jsou spojeny negativní důsledky pro jednotlivce i společnost. Vliv závislosti na kognitivní funkce u osob je dobře popsán a ukazuje se, že chronické užívání drog a látek způsobujících závislost může mít zásadní vliv na kognitivní procesy. Náš nedávný výzkum realizovaný v Psychiatrické nemocnici Bohnice může mít významný dopad pro terapii kognitivních funkcí u postižených jedinců.) ČLÁNEK KOUPIT

× Vybrané otázky prvotního postupu orgánů činných v trestním řízení při záchytu zásilek obsahující omamné a psychotropní látky (V současné době se orgány činné v trestním řízení setkávají s nárůstem distribuce omamných a psychotropních látek prostřednictvím poštovních služeb. Tento článek si klade za cíl analyzovat vybrané otázky prvotního postupu orgánů činných v trestním řízení v situaci, kdy je prověřována trestná činnost spočívající právě v distribuci omamných a psychotropních látek prostřednictvím poštovních služeb.) ČLÁNEK KOUPIT

× Ketamin v bílém límečku (Příspěvek se zabývá případem skupiny pachatelů nezákonně obchodujících s ketaminem získávaným v České republice, který byl následně vyvážen na Slovensko a do Maďarska.) ČLÁNEK KOUPIT

× „Kam chceš dojít?“ – Projekt protidrogové prevence Policie ČR a Vězeňské služby ČR (Příspěvek se zabývá stručným shrnutím současného stavu a využití služební kynologie u Policie ČR, včetně využití služebních psů určených pro vyhledávání návykových látek. Popisuje změny, kterými služební kynologie prochází a zaměřuje se také na možnosti vývoje ve vzdělávání psovodů a výcviku služebních psů.)

× Celní správa České republiky na dnech NATO 2023 v Ostravě (Článek pojednává o účasti Celní správy ČR na Dnech NATO a Dnů vzdušných sil AČR v Ostravě, které se v letošním roce konaly během jednoho ze zářijových víkendů. Obsahem je především shrnutí dvoudenního programu, který si celní správa pro návštěvníky připravila a s čím se jak laická, tak odborná veřejnost mohla seznámit. Významným mezníkem letošního ročníku byla prezentace 100letého výročí vzniku akreditovaného pracoviště Celně technické laboratoře.)

× Celně technická laboratoř (Celně technická laboratoř Celní správy České republiky slaví v letošním roce 100 let od svého založení. Nejprve jako Chemicko-technická zkušebna finanční správy v Praze prováděla zkoušení, zkoumání a ohledávání zboží všeho druhu. Po roce 1990 vzniká novodobá celně technická laboratoř, jejímž hlavním úkolem bylo opět zkoušet a zkoumat zboží všeho druhu za účelem správného zatřídění zboží do celního sazebníku. Postupně se vstupem ČR do EU a převzetím správy spotřebních daní celní správou se pozvolna měnila i skladba vzorků. V současné době provádí celně technická laboratoř zejména chemickou a fyzikální analýzu vzorků zboží, které podléhá spotřební dani.) ČLÁNEK KOUPIT

× U služebního psa na plemeni nezáleží, důležitá je povaha (Umějí hledat drogy nebo bankovky. Když je vyčenichají, nezačnou štěkat, ale přestanou se hýbat, „zamrznou“. Psi celní správy se cvičí ve špičkovém středisku v Heřmanicích nedaleko polských hranic, s celníky pak pracují u nás i ve světě. Jak takový výcvik vypadá, jaká potom psa čeká „kariéra“ nebo jak se utváří vztah mezi psem a jeho psovodem, vysvětluje šéf výcvikového zařízení Martin Kobrč.)

× Rozhovor s doc. PhDr. Ludmilou Čírtkovou, CSc. Dr.h.c. (Vážení čtenáři odborného recenzovaného časopisu DRUGS & FORENSICS BULLETIN NÁRODNÍ PROTIDROGOVÉ CENTRÁLY, v aktuálním čísle časopisu, vám přinášíme rozhovor s paní doc. PhDr. Ludmilou Čírtkovou, CSc., Dr. h. c., forenzní psycholožkou a soudní znalkyní, která spolupracuje na objasňování a vyšetřování závažné trestné činnosti. Působila na Policejní akademii v Praze jako vedoucí katedry společenských věd a osm let na pozici prorektorky. V současnosti přednáší na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT, na Právnické fakultě UK a na Husitské teologické fakultě, kde vede předmět „vztahové násilí“. Působí v Bílém kruhu bezpečí jako členka představenstva a poskytuje psychologickou pomoc obětem trestných činů. Je autorkou mnoha knih. Podílela se na vzniku zákona č. 135/2006 Sb. na ochranu před domácím násilím. Jako expertka na viktimologii přispěla ke vzniku zákona o obětech trestných činů.)

www.policie.cz/bulletin NPC