Správní právo

Správní právo 4/2023
Čtvrté číslo roku 2023

Rok 2022-2024

(Cena předplatného se na příští rok nemění)

Konečná cena předplatného (včetně distribuce):

440 Kč/rok (včetně DPH)

Cena čísla:

55 Kč/ks (včetně DPH)

Periodicita:

8 čísel/rok

Časopis Správní právo – z obsahu:

× Eliška Klimentová: Co je nezávislého na nezávislých správních úřadech? (Nezávislé úřady představují významnou součást správních struktur většiny států. Pojem „nezávislého správního úřadu“ není v českém právním řádu definován. Tento článek je pokusem o kategorizaci českých nezávislých správních úřadů. Zachycuje jejich charakteristiky, jakými atributy nezávislosti jsou nadány i jejich proměny. Na základě mezinárodně používané metodiky přináší kvantitativní hodnocení nezávislosti 18 vybraných tuzemských institucí. Obsahuje i statistická data o vedoucích představitelích těchto institucí, jejich profesním původu, vazbách na politické stany a šancích dokončit svůj mandát, a to v letech 1993 – 2021.)

× Vojtěch Hejtmánek: K nepřijatelnosti kasační stížnosti (V článku je předloženo uchopení institutu nepřijatelnosti kasační stížnosti de lege lata s ohledem na jeho cestu legislativním procesem do aktuální podoby. Stěžejním obsahem článku je rozbor klíčových proměn nepřijatelnosti prizmatem jednak interpretace kroku zákonodárce, kterým z právní úpravy odebral
možnost NSS neodůvodňovat odmítavá usnesení pro nepřijatelnost, a jednak kvantitativním výzkumem efektivnosti proměněného filtračního mechanismu. Vojtěch Hejtmánek není s ohledem ani na jednu z otázek přesvědčen, že soudu zásah zákonodárce významně prospěl, rovněž ale nelze říci, že aplikované řešení soudu práci ztíží. Byl-li zákonodárce skutečně veden úmyslem odlehčit NSS od významného nápadu kasačních stížností, mohl (či měl) s ohledem na oba okruhy problémů postupovat jinak a lépe. Tato odlišná cesta je přitom na základě zpracovaných a předložených dat i prezentovaných námětů v článku ukázána.)

× „Správní řád v praxi krajských úřadů, XVI. konference a workshop (JUDr. Denisa Skládalová a Mgr. Michal Šašek) INFORMACE

× Kongres „Právní prostor 2023“ nejen ve znamení energetiky (Zuzana Cholastová)

www.mvcr.cz/spravni-pravo