Správní právo

časopis Správní právo 7-8/2022
Časopis + Legislativní příloha III-IV/2022

Rok 2022-2023

Konečná cena předplatného (včetně distribuce):

440 Kč/rok (včetně DPH)

Cena čísla:

55 Kč/ks (včetně DPH)

Periodicita:

8 čísel/rok

Časopis Správní právo – z obsahu:

× Nepřímé novely v památkové péči (Martin Zítek)

× Problematika jazykových kontextů v legislativě (Arkady Alexandrov)

× Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla za dodržování povinnosti řidiče a pravidel silničního provozu – materiální báze a aplikační úskalí (Štěpán Kořínek)

× Aktivní procesní legitimace k podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy ve světle nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 2431/21 (Miroslav Dvořáček)

× Majetková přiznání veřejných funkcionářů v kontextu soudobé praxe správního trestání (Jiří Kapras)

× Z judikatury Evropského soudu pro lidská práva (Vladimír Janoušek Pysk)

× Rozsudky Evropského soudu pro lidská práva ve věci změny příjmení (Simona Ulčová)

× Legislativní příloha III-IV/2022

www.mvcr.cz/spravni-pravo