O časopisu

Časopis 112 je určen zejména pracovníkům orgánů státní správy a samosprávy, právnickým a podnikajícím fyzickým osobám působícím v oblastech požární ochrany, vzdělávacím zařízením, příslušníkům, zaměstnancům a členům složek IZS.

www.hzscr.cz/casopis-112