Časopis 112

Časopis 112 4/2024
Dubnové číslo roku 2024

Rok 2022-2024

(Cena předplatného se na příští rok nemění)

Konečná cena předplatného

(včetně distribuce):

360 Kč/rok (včetně DPH)

Cena čísla:

30 Kč/ks (včetně DPH)

Periodicita:

12 čísel/rok

Časopis 112 – z obsahu

× Požár skládky pražců v Tisové u Sokolova (Největší požár za posledních třicet let. Tak označují hasiči v Karlovarském kraji událost, která začala v pátek 25. srpna 2023 ve večerních hodinách. Velitel zásahu postupně vyhlásil 3. a následně i zvláštní stupeň požárního poplachu. Škoda způsobená požárem je podle závěrů vyšetřovatelů a majitele téměř pět desítek milionů korun.)

× Kynologové HZS ČR trénovali v Tatrách vyhledávání osob v lavinách (V oblasti Roháčské doliny se 21. až 22. února 2023 rozeznělo psí štěkání, které na pokyn psovodů označovalo či potvrzovalo nález osob „zavalených v lavinách“. Primárním cílem cvičení bylo kromě předávání zkušeností zdokonalovat se ve vyhledávání osob ve vysokohorském terénu se svými psími parťáky a zároveň také procvičit záchranné práce ze sněhových závalů, které simulují vyhledávání osob v sutinách. Zatímco atestovaní „zkušení“ psi absolvovali výcvik v tzv. označovaní, pro ostatní byly připraveny motivační aktivity, které upevňovaly jejich dovednosti a návyky. Mezinárodní cvičení probíhalo v součinnosti s Horskou záchrannou službou Slovenské republiky, která je složkou Ministerstva vnitra Slovenské republiky a zajišťuje kynology pro tým hasičů určený pro mezinárodní operace.)

× Letecká nehoda při Air Show Rodnice nad Labem – taktické cvičení (Koncem září loňského roku bylo letiště v Roudnici nad Labem dějištěm největšího taktického cvičení složek integrovaného záchranného systému (IZS) v okrese Litoměřice za posledních několik let. Námětem taktického cvičení byl pád malého sportovního letadla do prostoru diváků při tradiční akci Memoriál Air Show, které se zúčastnil velký počet návštěvníků. Cílem byl reálný nácvik koordinace všech zasahujících složek při společném zásahu u mimořádné události (MU) – pádu letadla s následným požárem a velkým počtem zraněných osob na místě zásahu podle STČ 04/IZS Letecká nehoda, STČ 09/ IZS Zásah složek IZS u mimořádné události s velkým počtem zraněných osob a STČ 12/IZS Typová činnost složek IZS při poskytování psychosociální pomoci.)

× Legislativa pěnových hasicích koncentrátů (Pěna je jednou ze základních hasebních látek pro likvidaci požárů hořlavých kapalných látek, která se vyznačuje silným izolačním a v případě těžké pěny také chladicím účinkem. Některé pěnové hasicí koncentráty (pěnidla) se v nízkých procentech přimíšení používají jako smáčedla při hašení požárů pevných látek [1].)

× Taktické cvičení jednotek SDH obcí kategorie JPO V, předurčených k ochraně obyvatelstva (Námětem taktického cvičení byla situace, kdy v brzkých ranních hodinách v pátek 13. října 2023 zasáhla obec Borová u Poličky větrná smršť. Nefungují telefony a je přerušena dodávka elektrického proudu. Starostka obce aktivuje místní jednotku sboru dobrovolných hasičů (SDH), která zjišťuje, že je zastavena silniční a železniční doprava v obci. Je poškozen i obecní dům s pečovatelskou službou, ze kterého bude zřejmě potřeba evakuovat klienty.)

× Zahraniční aktivity Institutu přispívají k posílení strategických cílů České republiky v Africe (Institut ochrany obyvatelstva (Institut) pravidelně provádí výcviky chemické bezpečnosti ve východoafrickém regionu. Rok 2023 se stal mezníkem pro celoafrickou chemickou bezpečnost. Pro celý kontinent bylo uspořádáno multikomponentní africké cvičení „CHEMEX Africa“ a výcvikové kurzy byly předány nově vzniklému týmu východoafrických instruktorů. Obě události byly realizovány za zásadní podpory Institutu, jehož zahraniční působení probíhá v souladu s vládními dokumenty Koncepce zahraniční politiky a Bezpečnostní strategie České republiky (ČR), zaměřenými na posílení českého vlivu na africkém kontinentu.)

× Mimořádné události řešené na úrovni Evropské unie (V závěru loňského roku a začátkem toho letošního se několik evropských zemí potýkalo s ničivými povodněmi. Postižena byla zejména severozápadní část evropského kontinentu. Situace byla nejhorší v Německu a ve Francii. Obě tyto země aktivovaly Mechanismus civilní ochrany Unie (UCPM) a požádaly o protipovodňové vybavení a o vyslání týmů, které by jim pomohly tuto situaci zvládnout. Na výzvu Francie zareagovala i Česká republika a v lednu vyslala tým do oblastí Canton de Calais, Hames-Boucres a Les Attaques. Za dvacet dní nasazení přečerpali čeští hasiči celkem nepředstavitelných 3 008 000 m3 vody, což je ekvivalent přibližně 1 200 olympijských bazénů.)

× Pardubice se rozhodly vzdělávat obyvatelstvo v oblasti civilní ochrany (Statutární město Pardubice, které je územně členěným statutárním městem s osmi městskými obvody, leží na soutoku řek Labe a Chrudimky, má rozlohu 78 km2 a téměř 90 tisíc obyvatel. Je velkým průmyslovým centrem, kde je soustředěn zejména chemický, petrochemický a elektrotechnický průmysl. Pardubice jsou velkým dopravním uzlem, a to nejen silničním a železničním, ale také leteckým, neboť pardubické letiště, na kterém probíhá výcvik vojenských pilotů, má současně statut mezinárodního civilního letiště.)

× SDH Velvary slaví 60 let (Nejstarší český sbor dobrovolných hasičů (SDH) vznikl v roce 1864, přesně 22. května v hostinci Na Sladovně ve Velvarech, kde se konala ustavující valná hromada dobrovolného hasičského sboru.)

www.hzscr.cz/casopis-112