Časopis 112

Časopis 112 7/2024
Červencové číslo roku 2024

Rok 2022-2024

(Cena předplatného se na příští rok nemění)

Konečná cena předplatného

(včetně distribuce):

360 Kč/rok (včetně DPH)

Cena čísla:

30 Kč/ks (včetně DPH)

Periodicita:

12 čísel/rok

Časopis 112 – z obsahu

× Luděk Straka – příběh se šťastným koncem (V červenci loňského roku vystřídal na pozici ředitele Nadace policistů a hasičů (Nadace) Vladimíra Šuteru Vlastimil Kašpar. A jak sám říká, přestože je ve funkci zatím krátce, zažil už nejedno milé překvapení. O jedno z nich, příběh „nadačního dítěte“ Luďka Straky, se s námi podělil.) NADACE

× Požár průmyslového objektu JUTA v Turnově (Na tísňovou linku 112 Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (HZS LBK) byl v úterý 10. října 2023 ve 21.47 hodin ohlášen požár vysokozdvižného vozíku na plynový pohon v areálu průmyslového objektu firmy JUTA, a. s., v Turnově. Na místo zásahu byly krajským operačním a informačním střediskem (KOPIS) HZS LBK vyslány jednotky požární ochrany z 1. stupně požárního poplachu a postupně byl během několika desítek minut vyhlášen zvláštní stupeň požárního poplachu.) ZÁSAHY

× Taktické cvičení: požár eskortního autobusu se třemi desítkami vězněných osob (Přeprava osob, které se nacházejí ve výkonu vazby, ve výkonu trestu odnětí svobody anebo ve výkonu zabezpečovací detence (vězněné osoby), má svá přísná pravidla. Ovšem ani eskortním dopravním prostředkům se nemusí vyhýbat dopravní nehody, nebo dokonce požáry. A právě zásah u takového požáru byl námětem taktického cvičení složek integrovaného záchranného systému (IZS) v Hradci Králové, které se uskutečnilo 22. března 2024.) CVIČENÍ

× Taktické cvičení: Likvidace požáru metanolu v prostoru záchytné jímky skladovacích zásobníků (Procvičit součinnost složek integrovaného záchranného systému (IZS), úřadů a havarijní připravenost provozovatele Dukol Ostrava, s. r. o., (DUK) a BorsodChem MCHZ, s. r. o., při závažné havárii v důsledku úniku a následného požáru hořlavé kapaliny – metanolu ze skladovacího zásobníku bylo hlavním cílem taktického cvičení.) CVIČENÍ

× Protiplynový kontejner slouží v Klatovech již pět let (Protiplynový kontejner (KPPL) je součástí vozového parku stanice Klatovy od roku 2019 a jeho konstrukce a vybavení se při náročných zásazích již mnohokrát osvědčily. Je především určen pro zásahy, kde se dají předpokládat zvýšené nároky na použití dýchací techniky. Tvoří požárně-taktický celek s automobilovým nosičem kontejnerů (ANK).) PŘEDSTAVUJEME

× Požáry skladů pícnin v letním období roku 2023 v Jihočeském kraji (Rok 2023 byl pro hasiče na území Jihočeského kraje (JHC) náročný na požáry. Ty způsobily značné škody přesahující 390 milionů korun. Nemalou měrou se na této statistice podílely požáry seníků, které jsou náročné na nasazení sil a prostředků jednotek požární ochrany, a vyžadují tak značné množství požární techniky a hasičů v době zvýšeného počtu požárů (vysoké teploty, sucho). V rozmezí dvou týdnů na přelomu června a července roku 2023 Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje (HZS JHC) evidoval 11 požárů spojených se skladováním sena.) POŽÁRNÍ PREVENCE/ZPP

× Příčina vzniku požáru u novostavby domu byla překvapením i pro zkušené vyšetřovatele (Vyšetřování příčiny vzniku požáru novostavby rodinného domu, který byl nahlášen na krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (KOPIS HZS MSK) v sobotu 29. dubna 2023 ve 3.23 hodin, vyžadovalo vzhledem ke složitému mechanismu jeho vzniku, navíc se ztíženými podmínkami při ohledání, maximální nasazení a spolupráci všech osob, které se na vyšetřování podílely. Prvotní poznatky nasvědčovaly vzniku požáru v důsledku úmyslného nebo nedbalostního jednání. Následné důkladné šetření a ohledání místa požáru ukázalo skutečnou příčinu, která byla překvapením i pro zkušené vyšetřovatele požárů.) POŽÁRNÍ PREVENCE/ZPP

× Ověření funkčnosti explozimetrů a doporučení k jejich používání (Při řešení mimořádných událostí (MU) jsou hasiči a další zasahující vystaveni řadě nebezpečí. Jedno z nich představuje ohrožení záchranářů únikem nebezpečných chemických látek, kdy celá řada těchto úniků je spojena s rizikem vzniku výbušného prostředí. K tomu může docházet například během výroby, dopravy nebo manipulace s hořlavými kapalinami. Jedním z nejdůležitějších úkolů jednotek požární ochrany (PO) u MU je průzkum místa zásahu, jehož cílem je potvrdit, nebo vyloučit přítomnost nebezpečných chemických látek a získat o nich další informace.) VĚDA/VÝZKUM/ZKUŠEBNICTVÍ

× VARD – virtuální asistent řídicího důstojníka HZS hl. m. Prahy (Virtuální asistent řídícího důstojníka neboli VARD je webovou aplikací vyvinutou pro Hasičský záchranný sbor (HZS) hl. m. Prahy a určenou především pro řídící důstojníky, velící důstojníky směn, krajské operační a informační středisko a členy výjezdové skupiny ochrany obyvatelstva. Dalším uživatelům jsou pak zpřístupněny jen ty části, které jsou využitelné pro jejich funkční zařazení. Aplikace je navržena jako přehledná grafika umožňující rychlý přístup k využitelným informacím. Obsah je tvořen zčásti vnitřní databází informací a zčásti formou odkazů do jiných webových aplikací. Prostředí aplikace se automaticky přizpůsobuje zařízení, na němž se zobrazuje při zachování zcela shodného obsahu informací. Samozřejmostí je fulltextové vyhledávání.) OCHRANA OBYVATELSTVA

www.hzscr.cz/casopis-112