Časopis 112

Časopis 112 11/2023
Listopadové číslo roku 2023

Rok 2022-2024

(Cena předplatného se na příští rok nemění)

Konečná cena předplatného

(včetně distribuce):

360 Kč/rok (včetně DPH)

Cena čísla:

30 Kč/ks (včetně DPH)

Periodicita:

12 čísel/rok

Časopis 112 – z obsahu

× Požár elektromobilu v podzemních garážích (Několik minut před koncem dne svátku sv. Floriána 4. května 2023 vyslalo krajské operační a informační středisko (KOPIS) Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy pultem centralizované ochrany jednotku ze stanice Sokolská na vyhlášený poplach do ulice Bělehradská čp. 299/132. Průzkumem hromadných podzemních garáží bylo zjištěno, že v 1. podzemním podlaží (PP) vychází pod elektrovozidlem (EV) bílý dým. Následně došlo ke vzplanutí vozidla a bylo potřeba ho co nejrychleji přesunout z garáží na bezpečné místo.)

× Šetření požáru fingované dopravní nehody (Znalecký ústav Technického ústavu požární ochrany (TÚPO) se v nedávné době podílel na objasnění příčiny vzniku požáru vozidla značky KIA Picanto. K předmětnému požáru osobního vozidla došlo na podzim roku 2021 na Českolipsku. Hořící vozidlo, které nabouralo přední motorovou částí do vzrostlého smrku, zpozoroval náhodný svědek v lesním porostu mimo pozemní komunikaci. Uvnitř dopravního prostředku bylo po uhašení nalezeno torzo ohořelého ženského těla.)

× Bezpilotní prostředky a podpora činnosti složek IZS v Plzeňské kraji (Pro potřeby statutárního města Plzeň v oblasti informačních technologií je zřízena organizační složka města – Správa informačních technologií města Plzně, příspěvková organizace (SIT). Hlavním účelem je budování a provoz informační struktury města Plzně a podpora uživatele městských organizací. SIT významně usnadňuje výkon a elektronizaci městských agend, výuku s pomocí moderních technologií, přístup k bezplatné wifi v městském prostoru (sportoviště, parky a městské budovy) a mnoho dalších činností.)

× Požární odstředivé čerpadlo – Proč odvodňovat? (Požární odstředivé čerpadlo zabudované v CAS je čerpadlo trvale instalované ve vozidle a poháněné hnací energií (motorem) vozidla. Čerpadlo je průtočný stroj s mechanickým pohonem určený k čerpání kapalin pro požární účely. U hydrodynamických čerpadel dochází k přeměně mechanické energie, která je přiváděna na hřídel čerpadla, na kinetickou energii v oběžném kole čerpadla.)

× Mimořádné události řešené na úrovni Evropské unie (Letošní sezona lesních požárů opět patřila k historicky nejhorším. Mnoho států jižní Evropy bojovalo s ohněm prakticky celé léto. Nejhůře postižené bylo Řecko, které bylo nucené v boji s tímto živlem dvakrát aktivovat Mechanismus civilní ochrany Unie (UCPM). Začátkem srpna naopak Slovinsko zasáhly katastrofální povodně způsobené přívalovými dešti. Při požáru čerpací plynové stanice v Rumunsku byly zraněny desítky osob, zejména hasiči, kteří na místě zasahovali po prvním výbuchu, a smetla je druhá exploze. Nejvíce lidských životů si však vyžádala povodňová vlna v Libyi, kde se v důsledku mohutných dešťů protrhly dvě přehrady. Pro UCPM to během léta znamenalo desítky aktivací, při kterých bylo nasazeno velké množství techniky i zasahujících osob.)

× Nadace policistů a hasičů v roce 2023 (Rok 2023 byl obdobím významné změny. Uprostřed tohoto roku ukončil po 21 letech svoji činnost dosavadní ředitel Nadace policistů a hasičů (nadace) PhDr. Vladimír Šutera, CSc., a nastoupil nový ředitel Bc. Vlastimil Kašpar, mjr. v. v. A proto v článku nastíníme roční úkoly ve dvou částech.)

× Konference Požární ochrana 2023 (V aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB – TUO) se 6. až 7. září 2023 uskutečnil XXXII. ročník mezinárodní konference Požární ochrana 2023. Stěžejním tématem byly nové výzvy v požární ochraně. Kromě hlavního přednáškového bloku paralelně probíhaly odborné sekce Změna klimatu a požární prevence, Věda a výzkum v požární ochraně a Zkušebnictví v požární ochraně. Ve čtvrtek dopoledne také proběhl workshop Přenos zkušeností a znalostí při zjišťování příčin vzniku požáru.)

× Budování a využití multimediálních učeben u HZS Jihočeského kraje pro vzdělávání (Jak se chovat a co dělat v případě vzniku požáru, povodně, vichřice, sněhové kalamity či úniku nebezpečné látky? Jak postupovat ve chvíli, kdy je zapotřebí ukrýt se, varovat nebo evakuovat obyvatelstvo? Co říci, když se nahlašuje mimořádná událost (MU) na tísňovou linku? Na tyto otázky a mnoho dalších hledá Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje (HZS JHC) odpovědi společně s dětmi, seniory i dospělými v multimediálních učebnách HZS JHC.)

× Mistrem republiky v TFA se stal Pavel Kouřík (Před výškovou budovou Regionálního centra Olomouc (RCO) proběhl již desátý ročník Mistrovství České republiky v disciplínách TFA (Thoughest Firefighter Alive – Nejtvrdší hasič přežije). Závod prověřující hbitost, sílu, rychlost a vytrvalost hasičů v podmínkách imitujících skutečný zásah se konal pod patronací hejtmana Olomouckého kraje Ing. Josefa Suchánka a primátora statutárního města Olomouce Mgr. Miroslava Žbánka, MPA.)

www.hzscr.cz/casopis-112