Časopis 112

Časopis 112 číslo 3/2023
Březnové číslo roku 2023 + Příloha „Statistická ročenka HZS ČR 2022

Rok 2022-2023

Konečná cena předplatného

(včetně distribuce):

360 Kč/rok (včetně DPH)

Cena čísla:

30 Kč/ks (včetně DPH)

Periodicita:

12 čísel/rok

Časopis 112 – z obsahu

× Generálské hodnosti hasičů v mezinárodním kontextu (Generálské hodnosti jsou obvyklým oceněním pro příslušníky bezpečnostních sborů a vojáky po celém světě. Tedy i pro hasičské důstojníky, nejvyšší představitele daného hasičského sboru. V mnoha státech světa je
jmenování či povýšení do generálské hodnosti upraveno přímo v zákoně, kdy do těchto hodností je jmenuje/povyšuje nejvyšší představitel daného státu. V řadě států světa, zejména Evropy, je nejvyšší hodností u hasičů plukovník. V některých zemích místo „klasických“ hodností používají funkční hodnosti (např. zemský ředitel, požární inspektor.)

× Požár průmyslové haly v Novém Městě nad Metují (V srpnu loňského roku přijalo na tísňovou linku krajské operační a informační středisko (KOPIS) Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje (HZS HKK) oznámení o požáru v bývalém areálu ČSAD v Novém Městě nad Metují. KOPIS vyslalo na místo události všechny jednotky požární ochrany (PO) zařazené v 1. stupni požárního poplachu. Vzhledem k narůstajícímu počtu telefonních oznámení o vzniklém požáru a s přihlédnutím k tomu, že podle informací ze zasaženého objektu stoupal hustý černý kouř, vyhlásil operační důstojník požární poplach dalším jednotkám PO zařazeným do 2. stupně požárního poplachu.)

× Specializační kurz jeřábníků a vazačů (Zpravidla čtyřikrát do roka se sjíždějí do Hlučína hasiči z celé České republiky, aby v rámci zdokonalování své odborné způsobilosti absolvovali specializační kurz jeřábníků a vazačů, který je určen pro příslušníky Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR) ve vztahu k zásahové činnosti jednotek požární ochrany (PO).)

× Po covidové pauze se obnovuje spolupráce s polskými hasiči (V rámci česko-polské spolupráce absolvovali příslušníci Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje (HZS HKK) na podzim loňského roku součinnostní cvičení hasičů se zaměřením na řešení rozsáhlé povodně, přičemž za Českou republiku byli pozváni hasiči se specializací na velkoobjemové čerpání. Cvičení se odehrávalo ve Wroclawi, zúčastnili se ho příslušníci ze stanic Hradec Králové a Náchod na základě pozvání od Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Wroclaw s mobilní čerpací stanicí (MČS) SIGMA 400.)

× Nový soubor typové činnosti složek IZS při společném zásahu v případě nálezu nelegálního skladu nebezpečných látek a odpadů 17B/IZS (MV-generální ředitelství HZS ČR je podle § 14 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb., zpracovatelem dokumentace integrovaného záchranného systému (IZS). Dokumentací IZS jsou také typové činnosti složek při společném zásahu, které obsahují postup složek při záchranných a likvidačních pracích s ohledem na druh a charakter mimořádné události (MU).

× Problematika posuzování shody hasiv v technickém ústavu PO (Posuzování shody hasiv spadá do oblasti takzvané regulované sféry, to znamená, že existuje legislativní rámec pro posuzování shody výrobků, který je tvořen zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 22) a nařízením vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů (NV 173).

× Výbor pro civilní nouzové plánování a jeho činnost v roce 2022 (Rokem 2022 vstoupil Výbor pro civilní nouzové plánování (VCNP), který je jedním ze šesti stálých pracovních výborů Bezpečnostní rady státu (BRS), do dvacátého pátého roku své existence.)

× Institut obrany obyvatelstva získal dvě prestižní ocenění (Na sklonku loňského roku převzal Institut ochrany obyvatelstva (Institut) dvě významná ocenění. Prvním byla prestižní Národní cena kvality České republiky, druhým cena OPCW-The Hague Award, která je udělována po dohodě smluvních států Úmluvy o zákazu chemických zbraní, OPCW a partnerské organizace – Městské rady města Haagu.)

× Modernizace ŠVZ HZS ČR ve Zbirohu (Před čtyřmi roky (5. února 2019) byla zahájena dlouhá a složitá modernizace Školního a výcvikového zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky (ŠVZ HZS ČR) ve Zbirohu. Jednalo se o dlouhodobě připravovanou přestavbu areálu tak, aby poskytoval optimální podmínky pro vzdělávání a výcvik hasičů v rámci hasičského sboru.)

www.hzscr.cz/casopis-112