O časopisu

Archivní časopis se zabývá archivní teorií a praxí, aktuálními problémy archivnictví, zásadními směrnicemi, digitálními technologiemi užívanými v archivnictví, fyzickou ochranou archiválií, konzervací a restaurováním atd. Uveřejňuje příspěvky z příbuzných speciálních vědních i praktických oborů (pomocné vědy historické, správní dějiny, klasická i elektronická spisová služba). Součástí časopisu je společenská rubrika, zprávy a recenze o nové literatuře.

Časopis je určen hlavně odborné archivní a historické veřejnosti, ale i pracovníkům státní správy, spisové služby atd.

www.mvcr.cz/archivni-casopis