Compliance program

30,00  včetně 21% DPH

Popis

Compliance program a jeho význam pro trestní odpovědnost právnických osob, jejich sankcionování i eliminaci rizik strategické bezpečnosti

Kriminalistika 3/2023

Článek se zabývá aktuální a závažnou problematikou, a to významem tzv. compliance programu – komplexního programu vnitřního fungování právnické osoby, který má sloužit k předcházení trestné činnosti v rámci právnické osoby. Autor vymezuje pojem compliance programu, rozebírá jeho význam pro vyvinění z trestní odpovědnosti právnických osob, ukazuje, v jakém směru může compliance program ovlivňovat sankcionování právnických osob, a nakonec svoji studii uzavírá faktem, že neexistence kvalitního a fungujícího compliance programu pro velkou právnickou společnost představuje strategické riziko. Článek obsahuje četné návrhy de lege ferenda. K těmto změnám by bylo vhodné přistoupit v současné době, kdy ještě není ukončena celková rekodifikace českého trestního práva.

 

 

Další informace

Rozměry 290 × 202 mm