Psychlogicko-právne aspekty posudzovania vierohodnosti svedeckej výpovede spolupracujúcich obvinených

30,00  včetně 21% DPH

Popis

Psychologicko-pravne aspekty posudzovania vierohodnosti svedeckej výpovede spolupracujúcich obvinených

Kriminalistika 1/2024

Spolupracujúci obvinení sú osoby, ktoré súhlasia so spoluprácou s orgánmi činnými v trestnom konaní a poskytujú informácie alebo svedectvá o iných páchateľoch výmenou za zníženie trestu alebo iné výhody. Táto forma spolupráce môže zahŕňať svedectvo na súde, poskytovanie dôležitých informácií vyšetrovateľom alebo pomoc pri odhaľovaní zločineckých skupín alebo korupčných trestných činov. V našom článku sa pokúsime poskytnúť pohľad na problematiku spolupracujúcich obvinených na pomedzí forenznej psychológie, trestného práva a kriminalistiky. V článku sa venujeme niektorým aspektom forenzno-psychologického posudzovania vierohodnosti a motivácie spolupracujúcich obvinených, ako aj forenzno-psychologickej identifikácii prejavov ich špekulatívneho a manipulatívneho správania, ako aj zachyteniu znakov ich rôznych výmyslov a účelového konania. Spolupráca pri trestnom stíhaní je nepochybne dôležitým aspektom trestného práva, ktorý na jednej strane môže pomôcť odhaliť a potrestať najzávažnejšie trestné činy, ale na druhej strane vyvoláva aj mnohé etické a právne otázky, ktoré spochybňujú jej základnú dôveryhodnosť. Preto je dôležité vždy s náležitou odbornou starostlivosťou zvážiť využívanie spolupracujúcich obvinených v kontexte ochrany spravodlivosti a zároveň zabezpečiť, aby sa nezanedbávali ich práva a bezpečnosť. Na druhej strane bude vždy opodstatnené vnímať spolupracujúcich obvinených s určitou dávkou podozrenia, keďže sami môžu byť obvinení zo závažnej trestnej činnosti, a ich účelové konanie preto môže byť motivované skrytou snahou o sebazáchovu s cieľom získať rôzne výhody, a to aj za cenu účelového kriminalizovania iných osôb s cieľom postaviť ich pred súd a tým poškodiť ich základné ľudské práva a slobody.

 

Další informace

Rozměry 290 × 202 mm