Nikotinové sáčky a jejich trend v oblasti zneužívání dětmi školního věku v kontextu chybějící právní úpravy

30,00  včetně 21% DPH

Popis

Nikotinové sáčky a jejich trend v oblasti zneužívání dětmi školního věku v kontextu chybějící právní úpravy

Kriminalistika 1/2023

Nikotinové sáčky představují ve svém prvotně zamýšleném účelu potenciál, jak snížit nepříznivé zdravotní dopady kuřáků inhalujících tabákový dým. V aktuálně posledních čtyřech až pěti letech se na základních školách setkáváme s nebezpečným fenoménem, při kterém děti školního věku užívají nikotinové sáčky, což již mělo
za následek celou řadu otrav. Zcela nedostatečná právní norma neumožňuje zákaz prodeje nikotinových sáčků nezletilým a současně neposkytuje orgánům státu právní podporu, jak jednat a vynucovat právo v případě postihů, regulace a dalších forem represivních i kontrolních mechanismů. Ukazuje se, že v současném stavu je nejúčinnější řešením řádná primární protidrogová prevence a edukace zainteresovaných subjektů.

 

 

Další informace

Rozměry 290 × 202 mm