Problematika škodlivého použití návykové látky při poskytování přednemocniční neodkladné péče

30,00  včetně 21% DPH

Popis

Problematika škodlivého použití návykové látky při poskytování přednemocniční neodkladné péče pacientům pod vlivem návykové látky

Drugs and Forensics Bulletin NPC 2/2024

Abstrakt: Článek se zabývá problematikou škodlivého použití návykové látky v podmínkách poskytování přednemocniční neodkladné péče. Pozornost je věnována vlivu drogy na zdravotní stav jedince, včetně poruch chování a výskytu agresivního jednání vůči jednotlivým členům výjezdových skupin. Součástí textu jsou kazuistiky, které byly k tomuto účelu zprostředkovány Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje a Karlovarského kraje. Kazuistiky z praxe napomáhají záměru autorů přiblížit následky škodlivého použití tak, jak byly zaznamenány v rámci výjezdu rychlé zdravotnické pomoci.
Klíčová slova: drogy; škodlivé použití; přednemocniční neodkladná péče; kazuistiky.

Corresponding author: PhDr. Mgr. Dana Rebeka Ralbovská, Ph.D., DBA, LL.M. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, e-mail: rebeka.ralbovska@fbmi.cvut.cz

Národní protidrogová centrála

 

 

Další informace

Rozměry 290 × 202 mm