Problematika skladování chemicky kontaminovaných předmětů v kontextu institutu § 81b trestního řádu

30,00  včetně 21% DPH

Popis

Problematika skladování chemicky kontaminovaných předmětů v kontextu institutu § 81b trestního řádu

Drugs and Forensics Bulletin NPC 2/2024

Abstrakt: Postup dle § 81b trestního řádu umožňuje policejnímu orgánu po provedeném odborném zkoumání ještě v přípravném řízení zlikvidovat materiál zajištěný během policejních úkonů. Úkon je vhodný především z hlediska předcházení dlouhodobému neefektivnímu skladování chemických stop, které jsou zbytečnou ekonomickou i ekologickou zátěží. Zároveň je známo, že vlivem celé řady chemických procesů uskladněné chemické stopy ztrácí své původní atributy a pro případné pozdější zkoumání nemají svoji původní vypovídající hodnotu. Znalecká zkoumání zajištěných důkazních prostředků jsou nedílnou součástí trestně právního procesu. Méně známou stránkou jsou finanční a časové prostředky vynaložené odborným pracovištěm na jejich zpracování, které jsou podrobně kvantifikovány v předloženém příspěvku.
Klíčová slova:
chemická kontaminace; nebezpečné chemické látky; metamfetamin; postup dle § 81b trestního řádu; důkazní prostředky.

Corresponding author: pplk. Ing. Tomáš Kratina, MBA, Národní protidrogová centrála SKPV PČR, Oddělení koordinace, vzdělávání a strategie, Strojnická 935/27, Praha 7, p.o. BOX 62/NPC;e-mail: tomas.kratina@pcr.cz

Národní protidrogová centrála

 

 

Další informace

Rozměry 290 × 202 mm