Kratom a hexahydrokanabinol v dotazech Toxikologického informačního střediska v letech 2017-2023

30,00  včetně 21% DPH

Popis

Kratom a hexahydrokanabinol v dotazech Toxikologického informačního střediska v letech 2017-2023

Drugs and Forensics Bulletin NPC 2/2023

Abstrakt: Zneužívání psychoaktivních látek představuje celospolečenský problém. Retrospektivní studie Toxikologického informačního střediska (TIS) je zaměřena na analýzu případů intoxikací po expozici přípravkům s obsahem hexahydrokanabiolu
(HHC) a kratomu konzultovaných toxikology TIS v letech 2017-2023. Dle věkového a genderového rozložení počtu konzultovaných intoxikací HHC a kratomem převažovaly dotazy na mladší muže. Autoři se podělí celkem o pět kazuistik, které podporují nutnost státní regulace obchodu s přípravky s obsahem HHC a kratomu.
Klíčová slova: hexahydrokanabinol; kratom; intoxikace; návykové látky; regulace

Corresponding author: Mgr. Bc. Michal Čečrle, Toxikologické informační středisko VFN, Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2, e-mail: michal.cecrle@vfn.cz

 

 

Další informace

Rozměry 290 × 202 mm