Bezdrogové zóny ve vězení

30,00  včetně 21% DPH

Popis

Bezdrogové zóny ve vězení

Drugs and Forensics Bulletin NPC 1/2024

Abstrakt: Článek se zabývá složitou problematikou oddílů bezdrogové zóny se standardním zacházením, tak i s terapeutickým zacházením. V rámci článku jsou uvedena statistická data za roky 2021 a 2022 související se zastoupením klientů v programu podle primárního problému, ale i struktura klientů v programu (uživatelů nealkoholových drog) podle základní drogy. Součástí článku jsou i systémová opatření Vězeňské služby České republiky, která jsou zaměřená jak na oblast snižování nabídky drog (represivní opatření), tak i na oblasti snižování poptávky po drogách (poradenské a léčebné programy).
Klíčová slova: drogy; bezdrogové zóny; osoby ve výkonu trestu odnětí svobody; protidrogová opatření.

Corresponding author: PhDr. Mgr. Dana Rebeka Ralbovská, Ph.D., DBA, LL.M. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva; e-mail: rebeka.ralbovska@fbmi.cvut.cz

Národní protidrogová centrála

 

 

Další informace

Rozměry 290 × 202 mm