Jak předat podklady?

Data Vaší diplomové práce nám v elektronické podobě můžete předat touto cestou:

*

CD

*

elektronickou poštou

*

flashdisk

*

objednávkový formulář na našich stránkách

V případě jiného elektronického média je možná telefonická či mailová domluva.

Soubor je lépe předávat v uzavřené podobě, tedy ve formátu PDF. Jinak nezaručujeme správné zobrazení a vytištění stránky.

Pro knihařské zpracování je však nutné, aby levý okraj stránky byl nejméně 2,5 cm.