Sborník archivních prací

V pondělí 30.5.2022 bylo rozesláno Supplementum 2021 s názvem „Dvě (propedeutické) studie ze starší české a evropské heraldiky“. Autorem je Vladimír Růžek. Supplementum je možné dokoupit zvlášť.

K časopisu vyšlo Supplementum 2021

Cena předplatného (vč. Supplement) na rok:

500 čísla/rok (včetně DPH)

Cena čísla (vč. Supplement) na rok:

250 Kč/ks (včetně DPH)

Periodicita:

2 čísla/rok