Časopis 112

Cena předplatného:

300 Kč/rok (včetně DPH)

Cena čísla:

25 Kč/ks (včetně DPH)

Periodicita:

12 čísel/rok