D&F Bulletin NPC 4/2021

BEZDOMOVECTVÍ JAKO
ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PROBLÉM
V PLZEŇSKÉM KRAJI
(strana 4-14)

DOHODA O VINĚ A TRESTU (strana 15-22)

DOMOVNÍ PROHLÍDKA JAKO
KRIMINALISTICKÁ METODA
V RÁMCI VYŠETŘOVÁNÍ DROGOVÉ
TRESTNÉ ČINNOSTI – PRVNÍ ČÁST
(strana 23-28)

KONOPÍ – TAXONOMIE,
LEGISLATIVA A SEKUNDÁRNÍ
METABOLITY – PRVNÍ ČÁST
(strana 29-35)

STEGANOGRAFIE VE VIRTUÁLNÍM
PROSTŘEDÍ INTERNETU
(strana 36-42)

DŮSLEDKY PANDEMIE
COVID-19 A JEJICH VLIV NA
PAŠOVÁNÍ A KONZUMACI DROG
(strana 43-54)

PŘÍPAD MRTVÉHO STUDENTA (strana 55-59)

INTERVIEW S ŘEDITELEM NPC
BRIGÁDNÍM GENERÁLEM
PHDR. JAKUBEM FRYDRYCHEM
(strana 60-64)

Příloha RETRO BULLETIN 4 /2013-2021/ (strana p1-p8)

CELÉ ČÍSLO 4/2021