D&F Bulletin NPC 2/2021

KOROZIVNÍ PORANĚNÍ POLYKACÍCH CEST (strana 4-9)

KRIMINALISTICKÁ IDENTIFIKACE A PRAVDĚPODOBNOSTNÍ ZÁVĚRY ZNALECKÉHO ZKOUMÁNÍ (strana 10-16)

PRODUKCE OPIA V OBLASTI ZLATÉHO TROJÚHELNÍKU: SOUČASNÝ TREND A SOCIOEKONOMICKÁ DIMENZE (strana 17-26)

UNIKÁTNÍ PRŮKAZ ÚMRTÍ NÁSLEDKEM INHALACE FOSFANU (strana 27-37)

VZNIK A VÝVOJ PRVNÍCH STÁTNÍCH ZAŘÍZENÍ S LÉČEBNÝMI PROGRAMY PRO PACIENTY ZÁVISLÉ NA ALKOHOLU V ČESKÝCH ZEMÍCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU: ANALÝZA HISTORICKÉHO A INSTITUCIONÁLNÍHO RÁMCE A KONTEXTU VZNIKU, VÝVOJE A ZÁNIKU TĚCHTO PROGRAMŮ DO ROKU 1945 – ČÁST PRVNÍ (strana 38-45)

ČESKÝ MODRÝ MÁK BYL POVÝŠEN DO STAVU RYTÍŘSKÉHO (strana 46-48)

INTERVIEW S LADISLAVEM HOUBOU: „SÁM O SOBĚ ČLOVĚK V TÉHLE PROBLEMATICE NIC NEUDĚLÁ, JE TO O CELÉM TÝMU“, ŘÍKÁ DLOUHOLETÝ ŠÉF BRNĚNSKÉHO TOXI TÝMU (strana 49-56)

Příloha RETRO BULLETIN 2 /2001-2006/ (strana p1-p8)

CELÉ ČÍSLO 2/2021