Kriminalistický sborník

Cena předplatného:

270 Kč/rok (včetně DPH)

Cena čísla:

67,50 Kč/ks (včetně DPH)

Periodicita:

4 čísla/rok