Drugs & Forensics Bulletin NPC

Časopis + Příloha (Retro Bulletin 4 /2013-2021/ …ale také vize do budoucna)

Cena předplatného na rok 2021-22:

400 Kč/rok (včetně DPH)

Cena čísla na rok 2021-22

100 Kč/ks (včetně DPH)

Periodicita:

4 čísla/rok