Správní právo

Časopis + Legislativní příloha III/2021

Cena předplatného:

416 Kč/rok (včetně DPH)

Cena čísla:

52 Kč/ks (včetně DPH)

Periodicita:

8 čísel/rok