informace o firmě

Tiskárna Ministerstva vnitra je příspěvková organizace založená Ministerstvem vnitra ČR (dále jen MV)dne 1. ledna 1996. Účelem zřízení a hlavním předmětem činnosti je:
 • Zajištění vydávání, polygrafické výroby, distribuce, skladování a prodeje Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv.
 • Zajištění polygrafické výroby pro potřeby resortu MV:
  1. periodické publikace (časopisy)
  2. neperiodické publikace (knihy, brožury)
  3. skladové tiskopisy MV (hospodářsko úřední tiskopisy)
  4. ostatní individuální polygrafické výrobky a služby
 • Zajištění výroby razítek bez státního znaku pro potřeby resortu MV
 • Zajištění vydavatelské činnosti pro potřeby resortu MV, tj. vydávání periodických publikací (časopisů).
 • Zajištění nakladatelské činnosti pro potřeby resortu MV, tj. neperiodických publikací, které nejsou určeny ke komerčnímu použití a jsou určeny výhradně pro interní potřeby resortu.

Údaje o společnosti v registru organizacíraris
(určuje Tiskárnu MV jako povinnou účetní jednotku ke konsolidaci účetních záznamů v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS))

 

Povinně zvěřejňované informace k uzavřeným smlouvám nad 50.000 dle pokynu ministra vnitraSmlouvy

Povinně zvěřejňované informace – CV jednatele společnosti
Povinně zvěřejňované informace – Protikorupční program